Jæren Sparebank opplever en høyere utlånsvekst

Samtidig opplever banken en resultatnedgang, som hovedsakelig begrunnes med lavere netto renter og høyere tapsavsetninger. Men banken opplever en bedring i utviklingen av netto provisjoner og en høyere utlånsvekst.
Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Banken har et resultat før skatt på 39,7 millioner kroner i tredje kvartal, mot 46,4 millioner kroner for samme tid i fjor. Resultat etter skatt er 29,5 millioner kroner, mot 34,7 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt er 6,1 prosent, mot 7,5 prosent for samme tid i fjor.

Resultatet før skatt er per 30. september på 124,4 millioner kroner mot 151,9 millioner kroner for samme periode i fjor. Banken sier reduksjonen i hovedsak skyldes en negativ utvikling i netto renter, samt høyere tapsavsetninger. Mens driftskostnadene har gått noe ned.

Resultatet etter skatt per 30. september ble 100,1 millioner kroner, mot 120,2 millioner kroner for tilsvarende periode i 2019. Egenkapitalavkastningen etter skatt er syv prosent, mot 9 prosent for fjoråret.

– Bankens langsiktige mål i en normalsituasjon er en egenkapitalavkastning etter skatt på minimum åtte prosent, skriver banken i rapporten.

I rapporten står det:

«Regnskapet ved utgangen av tredje kvartal viser en noe svakere utvikling i bankens kjernedrift sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes i hovedsak en reduksjon i netto renter, men vi registrerer en forbedring siste kvartal. Netto provisjoner viser en positiv utvikling og er på et høyere nivå sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes i hovedsak bedre marginer på lån overført til EBK.».

Videre står det:

«Samtidig er utviklingen i driftskostnader positiv. Tapsavsetninger er på et markert høyere sammenlignet med i fjor, noe som i hovedsak må ses i sammenheng med situasjonen rundt Covid-19. Innskuddsutviklingen er fortsatt positiv til tross for et rekordlavt rentenivå. Utlånsutviklingen viser nå en noe høyere veksttakt sammenlignet med tidligere perioder.».

Utlån i balansen siste 12 måneder viser en økning fra 11,8 milliarder kroner til 12,1 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 2,6 prosent. Inkludert overført volum i EBK, har utlån til kunder økt med tre prosent siste 12 måneder.

Innskudd fra kunder viser en økning de siste 12 måneder på fire prosent, og ved utgangen av tredje kvartal utgjør dette 9,6 milliarder kroner.

– Vi ser fortsatt en rimelig god stabilitet i innskuddsmassen, til tross for et rekordlavt rentenivå, skriver banken i rapporten.

Ifølge rapporten er banken i en «god posisjon» når det kommer til marked, likviditet og soliditet.

– Styret forventer en periode fremover med noe redusert inntjening i underliggende drift. Grunnlaget er imidlertid fortsatt solid for å kunne videreutvikle posisjonen som lokalbanken for Jæren i tiden som kommer, står det i rapporten.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også