SpareBank 1 Nordvest: – Ser ingen stor fare for økte tap innen næringslivet

– Etter et første og andre kvartal som etterlot seg stor usikkerhet, har de fleste parametere som påvirker bankens regnskap kommet nærmere målbildet som ble satt for 2020. Porteføljene både innen person- og næringsmarkedet har god kvalitet og en ser ingen stor fare for økte tap innen næringslivet, skriver SpareBank 1 Nordvest i kvartalsrapporten.

Bankens resultat per tredje kvartal var 148 millioner kroner før skatt. Det er en reduksjon på 77,8 millioner kroner for samme periode i 2019. Banken trekker frem at resultatnedgangen skyldes at salg av BN Bank og forsikringsfusjon gav betydelige resultateffekter i første halvår i fjor.

Ifølge kvartalsrapporten er underliggende drift i tredje kvartal i «liten grad» påvirket av koronapandemien.

– Konsekvensene av Covid-19 for privatpersoner og bedrifter i vår region ser ut til å bli mindre krevende enn tidligere fryktet. Vi har tilfredsstillende aktivitet innenfor våre forretningsområder og opplever god kundevekst, uttaler administrerende direktør Odd Einar Folland i meldingen fra banken.

– Hvordan vi blir påvirket frem i tid, er det ennå knyttet usikkerhet til, men helt siden Covid-19 pandemien slo inn, har banken jobbet hardt og målbevisst med å tilpasse seg og kundene til denne ekstraordinære situasjonen gjennom optimal bruk av de ulike verktøy banken har tilgang til, legger Folland til.

Bankens netto renteinntekter per tredje kvartal er 175,8 millioner kroner. Det er en reduksjon på 14,6 millioner kroner fra samme periode i 2019. Ifølge banken er årsaken til dette tidlig innføring av rentenedsettelser til kunder og stor konkurranse om kundene.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er på 51 prosent, hvilket er lavere enn i samme periode i fjor, da banken hadde en 12-måneders utlånsvekst på 9,1 prosent.

Innskuddsveksten de siste 12 måneder er 11,5 prosent. Dette er også lavere enn per tredje kvartal 2019, hvor banken hadde en 12-måneders innskuddsvekst på 12,7 prosent.

I kvartalsrapporten står det:

«Banken forventer en noe avtagende veksttakt til personmarkedet i fjerde kvartal. Veksttakten til næringslivsmarkedet vil holde seg på et for banken normalt vekstnivå også gjennom fjerde kvartal, selv om det totalt sett kan forventes noe lavere investeringer i næringslivet.».

Banken forventer press på rentenettoen i fjerde kvartal, og begrunner dette med «sterk konkurranse knyttet til utlån til boligformål og generelt lavt rentenivå».

Folland mener bankens vekstmål for året vil bli innfridd ved årsskiftet, og trekker i meldingen frem at banken er solid og har god likviditet.

– Dette gjør at banken har kapasitet til å gi lån til person- og bedriftskunder, selv i en krevende tid, uttaler han i meldingen.

Egenkapitalavkastningen per tredje kvartal er på 7,7 prosent, mot 13,3 prosent for tilsvarende periode i fjor.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også