Hegra Sparebank har ingen eksponering mot bransjer som er hardt rammet av korona

Banken har kun noen «svært få» bedriftskunder som er direkte påvirket av koronapandemien, og har heller ikke opplevd noen generell øking i overtrekk og mislighold. – Vi kjenner våre kunder og dermed også risikoen i porteføljen meget godt, skriver Hegra Sparebank i kvartalsrapporten.
Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Ifølge rapporten har Hegra Sparebank ingen eksponering mot bransjer som er hardt rammet, som for eksempel olje, offshore, hotell og reiseliv.

– I øvrige bransjer har banken noen svært få kunder som er direkte påvirket. Disse kundene har en beskjeden engasjementsstørrelse både hver for seg og samlet, skriver banken i rapporten for tredje kvartal.

Skal være en aktiv bidragsyter

Banken opplyser at det ble foretatt en full gjennomgang av porteføljen da Covid-19 rammet for å vurdere hvilke kunder som trolig ville bli hardest rammet av de makroøkonomiske endringene, og opplyser at disse kundene har deretter blitt fulgt opp fortløpende.

I rapporten trekker banken selv frem at de ligger i en av de raskest voksende regionene i Norge, og at også regionen har begrenset direkte eksponering mot konjunkturutsatte sektorer og sektorer som er hardt rammet av Covid-19.

Styret mener det er viktig at banken er en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen som foregår i regionen.

– Banken skal derfor ha en kapitaldekning som tåler at banken betjener eksisterende kunder på en god måte, samtidig som banken er i stand til å ta imot nye gode kundeforhold innenfor bankens kredittpolicy, står det i rapporten.

– Banken er imidlertid avhengig av å ha tilfredsstillende egenkapitalavkastning, og bankens egenkapitalandel kan derfor ikke være vesentlig høyere enn i øvrige norske banker, legges det til.

Usikkerheten er «vesentlig redusert»

Banken har ikke opplevd noen generell økning i overtrekk og mislighold og understreker at bankens usikkerhet for hvordan kundene påvirkes av situasjonen er «vesentlig redusert» siden første kvartal.

Men banken velger samtidig å videreføre en generell tapsnedskrivning knyttet til Covid-19 siden fremtidsbildet til pandemien fortsatt er usikkert, slik banken ser det.

Per 30. september er den generelle tilleggsnedskrivningen på 1,5 millioner kroner.

– Tilleggsnedskrivningen er altså foretatt for å ta høyde for at situasjonen for bankens kunder kan forverre seg fra dagens nivå, skriver banken i rapporten.

Banken har et resultat før skatt på 29,4 millioner kroner hittil i år, mot 26,9 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Egenkapitalavkastningen hittil i år er på 8,6 prosent mot 8,4 prosent hittil i år.

Ved utgangen av tredje kvartal har banken en ren kjernekapital på 19 prosent, mot 17,6 prosent for tilsvarende periode i fjor. Da er ikke årets overskudd medregnet.

Netto rente- og provisjonsinntekter i tredje kvartal viser en reduksjon på 0,6 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge banken skyldes reduksjonen i netto renteinntekter reduserte rentemarginer og redusert avkastning på overskuddslikviditeten.

Opplever press på rentemarginen

Ifølge Hegra Sparebank har det vært et press på rentemarginen gjennom andre og tredje kvartal og banken skriver at marginpresset vedvarer inn i fjerde kvartal.

Driftsresultat før tap for årets ni første måneder er 31,9 millioner kroner, hvilket er 4,4 millioner kroner bedre enn for samme periode i fjor. Ifølge banken er hovedårsaken til resultatforbedringen økte netto renteinntekter.

Driftsresultat før tap i tredje kvartal er på 10,3 millioner, noe som er 0,1 millioner kroner bedre enn for tilsvarende periode i 2019.

Hegra Sparebanks resultat før skatt i tredje kvartal er 1,2 millioner kroner bedre enn for samme periode i fjor og ender på 11,4 millioner kroner.

Bankens kostnadsførte tap på utlån i tredje kvartal er en million kroner lavere enn for samme kvartal i fjor.

Egenkapitalen utgjør 356,3 millioner kroner per 30. september, hvilket utgjør 11,5 prosent av forvaltningskapitalen. I fjor på samme tid var egenkapitalen på 328,5 millioner kroner.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også