FinansWatch

Kvinesdal Sparebank: – Mangel på vekst i bankens portefølje skyldes sterk konkurranse

Ifølge Kvinesdal Sparebank er det foretatt en svært grundig gjennomgang av utlånsporteføljen. – Flere enkelt engasjement er hardt rammet som følge av redusert aktivitetsnivå grunnet Covid-19, skriver banken i kvartalsrapporten.

Banken trekker i kvartalsrapporten frem at usikkerhet rundt fremtidige konsekvenser av koronapandemien fremdeles er til stede både for kundene og banken.

– Mangel på vekst i bankens portefølje skyldes sterk konkurranse, står det i rapporten.

Banken opplever et press på rentemarginen som følge av renteendringer tidligere i år.

I kvartalsrapporten står det:

«Vi har stort fokus på god kundebetjening og oppfølging av våre kunder. Det er gjennomført en svært grundig gjennomgang av utlånsporteføljen, og flere enkelt engasjement er hardt rammet som følge av redusert aktivitetsnivå grunnet Covid-19.».

Banken legger samtidig til at banken er «solid med dyktige medarbeidere og en sterk lokalforankring». Banken mener derfor den er rustet til å håndtere utfordringene den står overfor.

Netto tap på utlån og garantier utgjør en kostnad på 19,8 millioner kroner. På samme tid i 2019 var det kostnadsført 3,7 millioner kroner.

Banken har redusert netto mislighold fra forrige kvartal med 9,6 millioner kroner, og netto mislighold utgjør nå 12,8 millioner kroner.

– Det er stort fokus på denne porteføljen fra bankens administrasjon, skriver banken i kvartalsrapporten.

Resultat av ordinær drift før skatt viser et overskudd på 5,86 millioner kroner per 30. september, mot et overskudd på 21,05 millioner kroner for samme tid i fjor.

Resultatet av ordinær drift etter skatt er på 5,84 millioner kroner per 30. september, mot 17,1 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen etter skatt annualisert er på 1,86 prosent.

Mer fra FinansWatch

Sbanken utsatt for dataangrep

Sbanken ble lørdag formiddag utsatt for et dataangrep av samme type som flere norske instanser ble utsatt for denne uka.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch