Bien Sparebank har fått redusert bedriftsmarkedsporteføljen med 87,2 millioner kroner

Bien Sparebank konkluderer med at resultatet for tredje kvartal er preget av et sterkt press på rentemarginen og en redusert bedriftsmarkedsportefølje. I tillegg opplever banken økt konkurranse. På den positive siden trekker banken frem tilbudet «Bank på døra» og styrking av de ansattes kompetanse.
Foto: Bien Sparebank
Foto: Bien Sparebank

Utlånsporteføljen til bedriftskundene har blitt redusert med 14,2 prosent, hvilket tilsvarer 87,2 millioner kroner. Per tredje kvartal er utlånsvekst for privatmarkedet på minus 0,7 prosent og for bedriftsmarkedet minus 20,5 prosent. Ifølge banken har antall lånekunder på personmarkedet vært relativt stabilt, men volumet har blitt noe redusert.

Tredje kvartal endte med et resultat før tap og skatt på 33,9 millioner kroner, mot 40,6 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Rentenetto er redusert med 9,6 millioner kroner sammenlignet med fjoråret og endte for tredje kvartal på 53,8 millioner kroner.

I kvartalsrapporten står det:

«Konkurransen har tilspisset seg gjennom ulike medlemsavtaler, og banken har prioritert å gi eksisterende kunder fokus og konkurransedyktige betingelser.».

Korona har påvirket Bien Sparebank gjennom årets tre første kvartaler, samtidig trekker banken frem at korte beslutningslinjer har gjort det mulig å gjennomføre nødvendige endringsprosesser raskt, og mener at dette har lagt et viktig grunnlag for videreutvikling av banken.

Rentemarginen per tredje kvartal er på 1,44 prosent, mot 1,76 prosent for tilsvarende periode i fjor.

Kostnadsprosenten er per tredje kvartal er 54,6 prosent, mot 49,7 for tilsvarende periode i fjor.

Resultatet etter skatt per tredje kvartal er på 24,2 mot 31,4 for tilsvarende periode i fjor.

Egenkapitalavkastning per tredje kvartal er på 7,3 prosent, mot 10,9 prosent for tilsvarende periode i fjor.

Innskuddsveksten er på 3,1 prosent per tredje kvartal, mot 11,4 prosent for tilsvarende periode i fjor.

Forretningskapitalen var ved utgangen av kvartalet på 6.314 millioner kroner, en økning på 39 millioner kroner de siste tolv månedene.

Banken har redusert misligholdte lån uten nedskrivning med 13,3 millioner kroner siden årsskiftet. Det utgjør nå 5,8 millioner kroner.

Men grunnet koronausikkerhet opprettholder banken tilleggsavsetningen på fem millioner kroner fra første kvartal i tredje kvartal.

Bien Sparebank skriver i rapporten at de har «satset på å styrke organisasjonen og medarbeidernes kompetanse», og banken tror det vil gi en positiv effekt på bankens resultatutvikling fremover.

På den positive siden trekker banken frem tilbudet «Bank på døra».

– I en tid med usikkerhet knyttet til å ferdes i store folkemengder, har bankens tilbud om «Bank på døra» vært en bra måte å betjene enkelte kunder på, skriver banken i rapporten.

Da kjører de ut til kundene i en elbil.

Styret understreker at banken er «godt kapitalisert» og har «god kapasitet» til å bistå eksisterende og nye kunder fremover.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også