FinansWatch

Spareskillingsbanken med resultatnedgang

Resultat av ordinær drift før skatt for Spareskillingsbanken er ved utgangen av tredje kvartal på 51 millioner kroner, mot 73,3 millioner kroner for samme tid i fjor. Covid-19 har gjort at banken har foretatt økte tapsavsetninger. Netto tap på utlån og garantier er per 30. september på 26,1 millioner kroner, mot 3,2 millioner kroner for samme tidspunkt i fjor.

Foto: Spareskillingsbanken

Styret skriver i kvartalsrapporten at resultatet av underliggende drift er i tråd med styrets forventninger per tredje kvartal.

Ved utgangen av tredje kvartal er forvaltningskapitalen på 10 008,5 millioner kroner, mot 9 688,0 millioner kroner for samme tid i fjor. Det tilsvarer en økning på 3,3 prosent eller 320,5 millioner kroner.

Banken har et resultat før skatt på 51,0 millioner kroner, mot 73,3 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Tror på fortsatt negativ påvirkning på rentemarginen

Rentenettoen er på 101,4 millioner kroner, mot 107,9 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Ifølge rapporten mener banken at et svært lavt rentenivå gjør det mer krevende å sette ned innskuddsrenten i takt med utlånsrenten.

– Det må forventes at dette fortsatt vil påvirke rentemarginen negativt fremover, skriver banken, men legger til at «fortsatt positiv boligprisutvikling gir grunnlag for utlånsvekst».

Utlånsveksten de siste 12 månedene er på 5,1 prosent, inkludert overføringer til kredittforetak.

Innskuddsveksten de siste 12 måneder er på 2,7 prosent.

Innskuddsdekningen er nå på 82,8 prosent, mot 83,6 prosent for tilsvarende periode i fjor.

Venter lav og lav vekst i økonomien

– Covid-19 viruset er blitt erklært å være en pandemi med omfattende konsekvenser globalt, nasjonalt og lokalt. Den økonomiske aktiviteten har tatt seg opp i løpet av året, og arbeidsløsheten har hentet seg noe inn siden utbruddet av Covid-19 viruset, skriver banken i rapporten.

– Selv om økonomien viser tegn til bedring, er det likevel stor usikkerhet knyttet til hvordan den økonomiske aktivitet vil utvikle seg fremover. Vi må sannsynligvis forvente arbeidsledighet over normalnivåer, lav rente og lav vekst i økonomien, står det videre.

– Eventuell smitteeffekt skaper usikkerhet

Banken har foretatt økte tapsavsetninger på grunn av korona. Netto tap på utlån og garantier i regnskapet er per 30. september på 26,1 millioner kroner, mot 3,2 millioner kroner for samme tid i fjor.

Netto misligholdte og tapsutsatte lån utgjør per 30. september 77,5 millioner kroner, mot 95,2 millioner kroner for samme tid i fjor.

I rapporten står det:

«De underliggende sikkerheter knyttet til misligholdte engasjement utover foretatte nedskrivinger vurderes å være tilfredsstillende.».

Banken trekker frem at smittesituasjonen har forverret seg gjennom høsten.

– Eventuell smitteeffekt på realøkonomien skaper usikkerhet om utviklingen på bankens tapsavsetninger, står det i rapporten.

– Banken er godt rustet

Provisjonsinntektene er på 22,2 millioner kroner, mot 25,8 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Netto verdiendring på finansielle investeringer er på 21,2 millioner kroner, mot 0,6 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Driftskostnadene har økt til 65,3 millioner kroner. På samme tid i fjor var de på 60,9 millioner kroner.

Ren kjernekapital er nå på 24,2 prosent, mot 21,6 prosent for tilsvarende periode i fjor.

– Bankens soliditet og likviditetssituasjon er god. Styrets vurdering er at banken er godt rustet til å tåle virkningene av en uforutsigbar og ekstraordinær situasjon, står det i kvartalsrapporten.

Mer fra FinansWatch

– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar

– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.

– Det har vært et sterkt kvartal

Det var en svært fornøyd konsernsjef som la fram kvartalsresultatene til Sparebank 1 SMN i går. – Av sparebankene tror jeg vi topper avkastningstabellen, sa Jan-Frode Janson.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch