FinansWatch

Skue Sparebank venter synergier etter fusjonen

Styret i Skue Sparebank har tro på fortsatt sterk rentenetto. Utviklingen i resultatene vil likevel være avhengig av utviklingen av pandemien og effektene av dette i pengemarkedet og verdipapirmarkedet.

Foto: Per Skøien

I tredje kvartal fikk banken et resultat etter skatt på 45,9 millioner kroner, sammenlignet med 25,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto renteinntekter har i samme periode økt fra 50,5 til 62,1 millioner kroner.

Den juridiske fusjonen mellom Hønefoss Sparebank og Skue Sparebank ble gjennomført 3. august, og Hønefoss Sparebank er innlemmet i Skue Sparebank sin balansen fra august.

«Fusjonen er gjennomført med ønske om å styrke vår lokale konkurransekraft, lønnsomhet, samt evne til å bidra til lokalsamfunnets videre utvikling. En rolle som kanskje er viktigere enn noen gang i lys av pandemien», skriver styret i kvartalsrapporten.

Hittil i banken har et samlet resultat etter skatt på 94,1 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalrentabilitet uten fondsobligasjoner på 8,7 prosent, mot 9,6 prosent i fjor.

Provisjonsinntekter utgjorde 39,6 mill. kroner, mot 36,6 millioner kroner til samme tid i fjor. Økningen skyldes blant annet økte inntekter fra Eika Boligkreditt AS og verdipapiromsetning samt reduserte gebyr- og provisjonskostnader.

Driftskostnadene utgjør ved utgangen av tredje kvartal 103,3 millioner kroner, en økning på 16,2 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Økning i driftskostnader skyldes effekten av svak krone i forbindelse med IT-kostnader i danske kroner, engangskostnader i forbindelse med gjennomføring av AHV-prosjekt, samt engangskostnader i forbindelse med fusjonen.

Fusjonskostnader bokført i regnskapet til Skue Sparebank utgjør 2,6 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal, og dette beløpet er inkludert i driftskostnadene. I tillegg er 1,4 mill kroner fusjonskostnader ført i Hønefoss Sparebank før sammenslåing.

«Vårt fokus på kombinasjon av gode digitale kundeopplevelser og personlig kontakt vil også i den spesielle tiden vi nå er inne i være en viktig del av vårt arbeid med å gi våre eksisterende og nye kunder god rådgivning også i fremtiden. Banken vil over tid kunne ta ut vesentlige synergier som et resultat av fusjonen», heter det i rapporten.

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch