Grong Sparebank: Krisen begynner å tære på enkelte næringer

Bankens markedsområde er preget av mye offentlig forvaltning og landbruk, som ser ut til å ha en redusert effekt av koronapandemien. To bransjer derimot er spesielt utsatte dersom krisen varer i lang tid.
Foto: Grong Sparebank
Foto: Grong Sparebank

«Banken har gjennom krisen vært en aktiv støttespiller og tilrettelegger for lokal vekst, innenfor både person- og bedriftsmarkedet. Tredje kvartal var også et kvartal med mye aktivitet og stor vekst i kundemassen», skriver Grong Sparebank.

Grong Sparebank melder om et resultat etter skatt i tredje kvartal 2020 på 14,7 millioner kroner, opp fra 12,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 7,78 prosent, mot 7,92 prosent på samme tid i fjor.

Netto renteinntekter utgjør 21,9 millioner kroner, mot 31,3 millioner kroner. Hittil i år har banken økt renteinntektene fra 94,6 til 96,9 millioner kroner. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 1,86 prosent, sammenlignet med 1,94 prosent i fjor.

Innskudd fra kunder har økt med 453 millioner siste tolv måneder og utgjorde ved utgangen av september 5,0 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 9,7 prosent. Hittil i 2020 ligger veksten på 6,0 prosent.

«Banken er godt kapitalisert og posisjonerer seg også for videre vekst. Strukturelle endringer, sammen med koronakrisen gjør at vi forventer at etterspørselen etter våre tjenester på kort sikt ikke vil endre seg betydelig». 

Banken understreker at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til forventede kredittap. Som ved første og andre kvartal er usikkerheten knyttet til varighet av krisen og hvor lang tid det tar før aktivitetsnivået i verden ellers henter seg inn igjen. 

Men Grong Sparebank ser likevel på det med positive øyne.

«Bankens markedsområde er preget av mye offentlig forvaltning og landbruk, hvilket foreløpig ser ut til å redusere effekten av korona. Per tredje kvartal er det bare tap på ett engasjement som kan knyttes til korona, og misligholdsnivået er fortsatt lavt og stabilt», heter det i rapporten.

«Vi ser imidlertid at krisen begynner å tære på enkelte næringer. Reiseliv og deler av entreprenørbransjen er særlig utsatte dersom krisen vedvarer over lengre tid». 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også