FinansWatch

Ifølge Østre Agder Sparebank begynner ting å løsne

Sparebanken melder i kvartalsrapporten for tredje kvartal at banken dette kvartalet har opplevd en god og sunn utlånsvekst og en positiv utvikling i bankens provisjonsinntekter. Men banken må fortsatt følge deler av porteføljen tett.

Foto: Østre Agder Sparebank

Netto mislighold utgjør 17,3 millioner kroner, og selv om det er en reduksjon på 0,5 millioner kroner fra forrige kvartal, opplyser banken at de har «tett oppfølging» av denne porteføljen.

Netto tap på utlån og garantier utgjør en kostnad på 2,5 millioner kroner. På samme tid i fjor var det inntektsført 0,7 millioner kroner.

Resultat før skatt for tredje kvartal var på 7,868 millioner kroner, mot 7,060 millioner kroner for samme tid i fjor. Resultatet av ordinær drift etter skatt for tredje kvartal i år er på 5,920 millioner kroner, mot 5,183 millioner kroner for tilsvarende periode i 2019.

Per 30. september er netto rente- og kredittprovisjonsinntekter på 36,71 millioner kroner, som er 0,29 millioner kroner høyere enn til samme tid i fjor. Rentenettoen utgjør 1,87 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,98 prosent på samme tidspunkt i fjor.

– Etter at mye stoppet opp i andre kvartal, har Østre Agder Sparebank hatt en god utlånsvekst i tredje kvartal, skriver banken i rapporten og trekker frem at veksten hittil i år har vært på 5,2 prosent.

Mislighold i Østre Agder Sparebank har økt med 7,3 millioner siden forrige kvartal

Svakt pluss for Østre Agder Sparebank 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch