Sparebanken Vest: – Tapene er vesentlig lavere enn foregående kvartaler

Ifølge banken preges resultatene for tredje kvartal av vekst, reduserte kostnader og moderate tap. – Vi fortsetter å være tett på i oppfølgingen og rådgivningen til kundene våre, og er tydelige på at det fortsatt ligger utfordringer foran oss, uttaler konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i en pressemelding fra banken.
Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. | Foto: Eivind Senneset
Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. | Foto: Eivind Senneset

Sparebanken Vest har i tredje kvartal 2020 et resultat på 440 millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 10,5 prosent. Ifølge banken er det vekst i både person- og bedriftskunder.

Banken skriver at «tapene er vesentlig lavere enn foregående kvartaler», og trekker frem at banken ved utgangen av kvartalet har en kjernekapitaldekning på 17,8 prosent.

– Vi har høy aktivitet, god drift, og vekst i både person- og bedriftskunder. Vi leverer et godt kvartal, selv med det rekordlave rentenivået. Tapsavsetningene er moderate og vesentlig ned fra de to foregående kvartalene, uttaler Kjerpeseth i meldingen fra banken.

– Vi fortsetter den gode kostnadsutviklingen med reduserte kostnader mot tilsvarende kvartal i fjor. Vi venter at kostnadsveksten for 2020 vil bli flat, og har målsatt flat kostnadsutvikling også i 2021, legger han til.

Konsernsjefen mener Frende Forsikring, Brage Finans og Eiendomsmegler Vest har «gode utsikter til fortsatt positiv utvikling med bidrag over det som tidligere er anslått for året.».

Resultatet etter skatt er på 440 millioner kroner, mot 505 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Ifølge banken har det ikke vært en vesentlig økning i mislighold, hverken i person- eller bedriftsmarkedet.

Både i kvartalet og mot foregående kvartaler har det vært en betydelig nedgang i søknader om avdragslettelser, opplyser banken i forbindelse med offentliggjøringen av kvartalsrapporten.

– Fra april til september er avdragslettelser som følge av Covid-19 til personkundene redusert fra om lag ni til i underkant av tre milliarder kroner. Om lag 85 prosent av disse har en kortere løpetid enn tre måneder, uttaler Kjerpeseth og fortsetter:

– Vi fortsetter å være tett på i oppfølgingen og rådgivningen til kundene våre, og er tydelige på at det fortsatt ligger utfordringer foran oss.

Sparebanken Vest har det siste året en økning i utlån på 11,9 milliarder, noe som betyr at totale utlån for banken er på 180,7 milliarder kroner.

– Konseptet Bulder Bank fortsetter veksten og passerte i kvartalet målet om seks  milliarder i utlån i løpet av 2020. Veksten fortsetter også i bedriftsmarkedet,  og er hittil i år 4,5 prosent. Her er det større variasjon fra kvartal til kvartal, og vi anslår at veksten i lån til bedrifter vil være rundt seks prosent for 2020, uttaler Kjerpeseth i meldingen.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også