Romsdalsbanken: – Vi har hittil i år hatt vekst i alle inntektsområder

– Vi har vekst i antall kunder som bruker banken på et bredt spekter av tjenester, skriver Romsdal Sparebank i en pressemelding i forbindelse med offentliggjøringen av tallene for tredje kvartal. – Dette gjenspeiler økt aktivitet i banken og god underliggende bankdrift, står det videre.
Romsdalsbankens hovedfilial i Elnesvågen. | Foto: Romsdal Sparebank
Romsdalsbankens hovedfilial i Elnesvågen. | Foto: Romsdal Sparebank

Romsdalsbanken beskriver resultatet per 30. september i år som «tilfredsstillende og med solid underliggende bankdrift.».

Samtidig kommer det frem at banken måtte iverksette en rekke tiltak i slutten av første kvartal og andre kvartal for å bistå dem som ble rammet av koronapandemien.

– Avdragsutsettelser, rentejusteringer og ikke minst god rådgivning og dialog, har vært viktige tiltak for å avhjelpe situasjonen. Bankens ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å bidra til å finne løsninger, skriver banken.

Videre påpeker banken at den er «godt rustet til å bidra» grunnet solid kapitaldekning, høy innskuddsdekning og en god likviditetsbuffer.

Samtidig trekker banken frem at koronakrisen og de økonomiske effektene av de iverksatte tiltakene har påvirket bankens resultat og utvikling dette året. Usikkerheten knyttet til vekst og tap har gjort at banken har økt tapsavsetningene på utlåns- og garantiporteføljen.

– Kvaliteten i porteføljen anses å være god, men usikkerhet knyttet til utvikling og varighet på krisen, tilsier en konservativ og forsiktig vurdering, skriver banken.

Romsdal Sparebank hadde tredje kvartal i år et resultat før tap på 47,97 millioner kroner mot 39,04 millioner kroner for tilsvarende kvartal i fjor.

Resultat etter skatt kom på 28,91 millioner kroner for tredje kvartal i år, mot 28,03 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Rentenetto er på 1,71 prosent for tredje kvartal i år, mot 1,83 prosent for tilsvarende periode i 2019.

I delårsrapporten trekker banken frem at den største kredittrisikoen er knyttet til bedriftsmarkedet. Banken har derfor satt grenser for total eksponering i bedriftsmarkedet totalt og enkeltbransjer spesielt.

– Ved utgangen av kvartaler er engasjementene innenfor de rammer som er satt, og styret vurderer kredittrisikoen som moderat, skriver banken i rapporten.

Andel utlån til bedriftsmarkedet utgjør 24,2 prosent av den totale utlånsporteføljen.

Romsdalsbanken hadde kunder som ble rammet økonomisk av koronapandemien, kommer det frem i delårsrapporten.

Der står det:

«Næringskunder, enten direkte ved at de selv var tvunget til å stenge eller redusere virksomheten, eller indirekte ved at de har kunder som måtte redusere aktiviteten helt eller delvis. Personkunder ble rammet som følge av permitteringer eller oppsigelser.».

Banken trekker i rapporten frem at de i første halvår har hatt en grundig gjennomgang av kundeporteføljen av næringskunder og tatt kontakt med utsatte kunder. Det går frem at banken er relativt lite eksponert mot bransjene som er mest utsatt.

– I hovedsak har tiltakene fra banken vært avdragsfrihet på lån i en periode, både for nærings- og privatkunder, skriver banken.

Banken legger til at de følger opp noen enkeltkunder særskilt, og at det er få kunder som har søkt om finansiering under den statlige lånegarantiordningen.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også