Totens Sparebank har til nå satt av nesten 20 millioner kroner til økte koronatap

Totens Sparebank opplyser at det per nå ikke er behov for økte tapsavsetninger på enkelt engasjementer som følge av korona. Samtidig har banken opplevd at  nivået på mislighold totalt sett øker for bedriftskundene.
Totens Sparebank har per 30. september bokført et netto tap på utlån på 28,5 millioner kroner. | Foto: Totens Sparebank
Totens Sparebank har per 30. september bokført et netto tap på utlån på 28,5 millioner kroner. | Foto: Totens Sparebank

Banken hadde et resultat før skatt på 59,8 millioner kroner, mot 62,6 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Dette forklares med høyere bokførte tapsavsetninger og redusert rentenetto. Mens lavere driftskostnader bidrar positivt.

Banksjefen uttaler i meldingen at banken er godt fornøyd med både  resultat- og balanseutviklingen i tredje kvartal.

– Rentenedgangen og tapsavsetninger knyttet til koronaviruset påvirket oss sterk i første halvår, men i tredje kvartal viser igjen den ordinære bankdriften tilfredsstillende resultater, skriver banken i forbindelse med offentliggjøringen av tallene for tredje kvartal.

Totens Sparebank har per 30. september bokført et netto tap på utlån på 28,5 millioner kroner. Av disse utgjør 19,9 millioner kroner økte avsetninger knyttet til mulige effekter av koronaviruset for utvalgte bransjer og næringer. For tilsvarende periode i fjor hadde banken bokført et tap på 2,4 millioner kroner.

Banken oppgir at usikkerhet knyttet til fremtidige effekter av koronaviruset er usikkert og at konsernet derfor har valgt å opprettholde nivået på de ekstra tapsavsetningene som ble bokført i første halvår.

Men banken opplyser samtidig at det per nå er i liten grad identifisert behov for økte tapsavsetninger på enkeltengasjementer som følge av effekten av koronaviruset.

Videre står det:

«Men andre forhold har medført noe høyere tapsavsetninger på enkeltengasjementer i tredje kvartal enn i tidligere perioder».

Det ble bokført 7,7 millioner kroner i netto tap på utlån i tredje kvartal isolert. Nivået på netto misligholdte engasjementer har økt fra 0,40 prosent av netto utlån ved årsskiftet, til 0,73 prosent. 

Banken skriver:

«Det er en nedgang i misligholdet blant personkundene, mens nivået totalt sett øker for kategorien næringsliv. Det er hovedsakelig noen få enkeltengasjement som trekker opp, også på øvrige tapsutsatte lån, og økningen i tapsavsetningene i tredje kvartal er primært knyttet til disse.».

Delårsregnskapet for banken viser et resultat før skatt per 30. september på 166,6 millioner kroner, mot 192,8 millioner kroner for samme periode i fjor. Resultatet etter skatt per 30. september i år ble 134,8 millioner kroner mot 152,4 millioner kroner for samme periode i fjor.

Ordinær drift, utenom tap på utlån, viser et resultat på 67 millioner kroner for tredje kvartal, mot 62,5 millioner kroner for tilsvarende periode i 2019. Inkludert tap på utlån er resultatet for ordinær drift 59,3 millioner kroner, mot 61,5 millioner kroner for tredje kvartal i fjor.

Ordinær drift for perioden januar til september, utenom tap på utlån, viser et resultat på 169,9 millioner kroner, mot 163 millioner kroner i fjor. Medregnet tap på utlån er resultatet for ordinær drift på 141,4 millioner kroner, mot 161 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

– Rentenettoen styrket seg som forventet i tredje kvartal, uttaler administrerende banksjef Rolf E. Delingsrud i en kommentar fra banken.

– Aktiviteten i konsernets markedsområde bidrar til å opprettholde en relativt stabil utlånsvekst, og konsernet er fornøyd med å ha oppnådd en utlånsvekst på nærmere seks prosent siste 12 måneder, uttaler Delingsrund i meldingen fra banken.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også