Sparebanken Sogn og Fjordane har rundt 450 millioner kroner i engasjement mot hotell og reiseliv

Samlet tapsavsetning for konsernet er på 26 millioner kroner for tredje kvartal, og 112 millioner kroner hittil i år.  – Koronapandemien har svekket inntektene til mange av kundene til banken, og vi forventer at det kan komme tap i enkelte næringer, som for eksempel hotell, reiseliv og varehandel, skriver banken i kvartalsrapporten.
Trond Teigene er administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane. – Totalresultatet hittil i år er en del lavere enn det som har vært normalsituasjonen de siste årene, skriver banken i kvartalsrapporten. | Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane
Trond Teigene er administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane. – Totalresultatet hittil i år er en del lavere enn det som har vært normalsituasjonen de siste årene, skriver banken i kvartalsrapporten. | Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane

– Situasjonen er fremdeles usikker for mange bedrifter, står det videre.

I rapporten for tredje kvartal står det at banken har rundt 450 millioner kroner i engasjement mot hotell og reiseliv. I tredje kvartal i år er tapet på utlån 26 millioner kroner, mot ni millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

– Vi vurderer at utsiktene spesielt for reiseliv og truismerelaterte næringer er blitt svekket gjennom kvartalet som følge av at varigheten på restriksjonene knyttet til koronapandemien ser ut til å bli lenger enn tidligere ventet, skriver banken i forbindelse med offentliggjøringen av tallene for tredje kvartal.

Resultatet før skatt er på 124 millioner kroner mot 194 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Banken begrunner resultatnedgangen med primært lavere gevinst fra finansielle instrumenter, lavere netto renteinntekter og høyere tap på utlån.

Videre skriver banken at resultatet er «vesentlig lavere» enn for andre kvartal i år, som var påvirket av oppskriving av aksjer. Men banken legger til at resultatet for tredje kvartal er «vesentlig bedre» enn for første kvartal. For banken var første kvartal preget av økte avsetninger til tap på utlån.

– Totalresultatet hittil i år er en del lavere enn det som har vært normalsituasjonen de siste årene, skriver banken i kvartalsrapporten.

– Sett i lys av koronapandemien og generelt krevende tider for en del av kundene våre, så har konsernet likevel et tilfredsstillende resultat hittil i år, står det videre.

Bankens totalresultat hittil i år er på 325 millioner kroner som er 65 millioner kroner lavere enn per tredje kvartal i 2019. Banken forklarer resultatnedgangen med økte avsetninger til tap på utlån og lavere rentenetto, som er direkte relatert til koronapandemien.

– Avsetningene til tap på utlån er basert på forventninger om utviklingen fremover og er et usikkert estimat, skriver banken.

Netto renteinntekter endte på 223 millioner kroner i tredje kvartal, det er en nedgang på 18 millioner kroner for tilsvarende kvartal i fjor. Men banken legger til at det er en økning på 21 millioner kroner fra forrige kvartal.

Banken melder også om en sterk vekst i innskudd og utlån, og har redusert kostnadene med fem millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Kostnadene er nå på 114 millioner kroner, og banken tilskriver deler av kostnadsreduksjonen til koronapandemien, grunnet lavere reisekostnader og redusert arbeidsgiveravgift.

BN Bank vil bort fra «bransjesnusket» innen usikret kreditt og forbrukslån

Styreleder i Ørland Sparebank fratrer

OBOS-banken hiver seg ikke på rentekrigen 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også