FinansWatch

BN Bank vil avvikle ren forbruksfinansiering

Banken vil isteden satse som boliglånsaktør innen personmarkedet, og styret har en ambisjon om høy boliglånsvekst. De ansatte har siden midten av juni vært tilbake på kontorene, og korona påvirker i mindre grad bankens daglige drift i tredje kvartal.

Svein Tore Samdal (47) er administrerende direktør i BN Bank. | Foto: BN Bank

Banken opplyser at de i tredje kvartal solgte den ikke misligholdte delen av forbrukslånsporteføljen til SpareBank 1 Kreditt AS. Ifølge banken utgjør gjenværende portefølje av forbrukslån per kvartalsskiftet brutto 51,4 millioner kroner.

– Banken har i forbindelse med salget gjort seg erfaringer som har medført økt avsetning i gjenværende portefølje, skriver banken i rapporten.

Videre står det:

«Salget må ses i sammenheng med bankens tidligere varslede planer om avvikling av ren forbruksfinansiering og fokus på rendyrking som boliglånsaktør innen personmarkedet fremover.».

Banken mener det er tegn til at kredittveksten tar seg opp igjen, og skriver at styret har en ambisjon om høy boliglånsvekst.

I BN Bank har de ansatte siden midten av juni vært tilbake på kontorene, og korona påvirker i mindre grad bankens daglige drift i tredje kvartal.

Banken skriver i rapporten at sammenlignet med årets andre kvartal bidrar høyere rentenetto, økte provisjonsinntekter og lavere tap positivt, mens økte driftskostnader og lavere finansielle instrumenter bidrar negativt.

BN Bank hadde et resultat etter skatt for tredje kvartal på 99 millioner kroner, mot 81 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Netto renteinntekter for tredje kvartal i år ble 166 millioner kroner, mot 158 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Tap på utlån utgjorde 14 millioner kroner for tredje kvartal i år, mot 19 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Banken mener veksten innen bedriftsmarkedet i inneværende år har vært god, men styret venter en lavere vekst i fjerde kvartal.

Utlånsporteføljen er i liten grad direkte eksponert mot olje og tjenesteytende næringer som hotel og reiseliv.

Banken opplyser at antall henvendelser om betalingsutsettelser har gått kraftig ned i både person- og bedriftsmarkedet siden toppen i andre kvartal.

– Det er fortsatt få tegn til forringet kredittkvalitet og økt mislighold i bankens utlånsportefølje, skriver banken.

BN Bank opplyser i rapporten at arbeidet med å stryke innskuddsdekningen vil fortsette, men at styret ser seg fornøyd med den økonomiske utviklingen i tredje kvartal og forventer god vekst i bankens forretningsvolum også for gjenværende del av 2020.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch