FinansWatch

DNB mener banken står fjellstøtt, selv om lavere renter bidrar til inntektsfall

DNBs resultat for tredje kvartal preges av lavere renter, mindre overskudd og inntektsfall. Resultatet ble 5546 millioner kroner, noe som er 513 millioner kroner lavere enn for samme periode i 2019. Selv om banken leverer lavere tredjekvartalsresultater enn for tilsvarende periode i fjor, melder banken om høy aktivitet, god vekst og rekordsoliditet.

Kjerstin Braathen er konsernsjef DNB. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

Olje, gass og offshore står for mer enn 60 prosent av konsernets tapsavsetninger hittil i år, melder banken i en pressemelding.

– Banken står fjellstøtt og gjeninnhentingen av norsk økonomi har på flere områder gått raskere enn mange hadde fryktet. Derfor har vi i dette kvartalet hatt muligheten til å hjelpe mange av kundene våre med boligdrømmer eller investeringer i deres bedrifter, uttaler konsernsjef Kjerstin Braathen i meldingen fra banken.

– Utlånsveksten til personkunder og små- og mellomstore bedrifter har vært spesielt god, med vekst i kvartalet på henholdsvis 1,4 og 1,8 prosent, noe vi ikke så for oss for et halvt år siden, legger hun til.

Nøkkeltall for tredje kvartal 2020

(tall for tilsvarende kvartal i 2019)

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,7 milliarder kroner (8,9)
  • Resultatet var 5,5 milliarder kroner (6,1)
  • Resultat per aksje ble 3,41 kroner (3,64)
  • Egenkapitalavkastningen ble 9,5 prosent (10,9)
  • Kostnadsgraden var 42,5 prosent (38,8)
  • Ren kjernekapitaldekning var 18,9 prosent (18,3)

I meldingen understreker banken at aktivitetsnivået var mindre påvirket enn ventet i dette kvartalet.

Netto renteinntekter var på 686 millioner kroner mindre i tredje kvartal i år enn på tilsvarende tid i fjor, og endte for tredje kvartal på 9298 millioner kroner. Ifølge banken skyldes dette «rekordlave renter» i Norge og internasjonalt.

– Det lave rentenivået påvirker alle banker, også DNB. I månedene etter nedstengning har vi hatt mye mer kundekontakt enn normalt, og behovene har vært svært varierte, uttaler konsernsjefen i meldingen.

– Selv om noen fortsatt sliter, er det også mange som har åpnet dørene og er tilbake på jobb. Den rekordlave renten har gitt personkundene økt kjøpekraft, noe som samtidig skaper muligheter og vekst for en stor del av bedriftskundene våre, legger hun til.

Ifølge Braathen nyter DNB godt av økte inntekter som følge av høy aktivitet hos kundene på fondssparing, kapitalinnhenting og eiendomsmegling.

DNB mener kundeporteføljen er «meget robust». Men tapsavsetningene til oljerelaterte næringer utgjorte 1037 millioner kroner, ifølge banken ble dette oppveiet av 360 millioner kroner i tilbakeføringer for personkunder.

Bankens tapsavsetninger i kvartalet kom på 776 millioner kroner, noe som er 471 millioner kroner lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor.

DNB beskriver egen soliditet som «rekordhøy», med en ren kjernekapitaldekning på 18,9 prosent.

Banken innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å ta stilling til eventuelt utbetaling av utbytte.

DNB Markets

DNB Markets hadde inntekter på 1,47 milliarder kroner i tredje kvartal og en profitt på 530 millioner kroner. Begge deler er en nedgang i forhold til det eksepsjonelt sterke andrekvartalet i år, men en styrking i forhold til samme periode i fjor.

Inntekter og profitt i tredje kvartal i fjor var henholdsvis 1,37 milliarder kroner og 486 millioner kroner.

De tre siste kvartalene har koronapandemiens effekt vist seg i både kraftige fall og ekstrem vekst for meglervirksomheten til DNB. Nå i tredje kvartal nyter de fortsatt godt av de positive markedene, men er tilbake på et normalisert nivå regnskapsmessig.

DNB går videre med internfusjon – DNB Bank blir spydspiss i konsernet

Sparebanken Møre: – En langsiktig og stø kurs gir resultater

Handelsbankens konsernsjef: – Vi er ikke lenger en allmennbank

Voss Veksel- og Landmandsbank hever blikket  

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch