FinansWatch

DNB går videre med internfusjon – DNB Bank blir spydspiss i konsernet

Styrene i DNB ASA og DNB Bank ASA kaller inn til ekstraordinær generalforsamling for å få godkjent internfusjon – og godkjenne utbytte for 2019.

Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

På styremøter 21. oktober har styrene i både DNB ASA og DNB Bank ASA signert en felles fusjonsplan for å gjøre en omvendt mor-datter-fusjon i konsernet. Planen har vært kjent i et års tid og i juli ble det klart at Finanstilsynet godkjenner en slik fusjon.

Konsernstrukturen til nå har vært at DNB ASA har fungert som et holdingselskap for konsernets forretningsområder Bank, Asset Management og Livsforsikring. Med den nye strukturen blir holdingselskapet borte og DNB Bank blir morselskap for de andre forretningsområdene.

Fusjonen innebærer at DNB Bank overtar hele DNB ASA og dermed blir konsernets morselskap og spydspiss. Aksjonærene i DNB ASA vil motta én aksje i DNB Bank for hver aksje de eier i DNB ASA.

Begge virksomhetene har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 30. november for å få godkjent fusjonen av aksjonærene.

Planlagt tidspunkt for transaksjonen er medio 2021, men med regnskaps- og skattemessig virkning fra 1. januar 2021.

Den ekstraordinære generalforsamlingen skal også ta stilling til utbytte for 2019, som har vært holdt tilbake på oppfordring fra Finansdepartementet. Rammen for utbytte foreslås satt oppad til 9 kroner per aksje.

«Styret vil i denne perioden vurdere grunnlaget for utbetaling av utbytte for 2019, herunder selskapets finansielle stilling, økonomiske utsikter og eventuelle nye forventninger fra myndighetene knyttet til utbytte», skriver banken i en oppdatering.

DNB: – Banken står fjellstøtt

Sparebanken Møre: – En langsiktig og stø kurs gir resultater

Voss Veksel- og Landmandsbank hever blikket  

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch