Sparebanken Møre: – En langsiktig og stø kurs gir resultater

Banken leverer et resultat etter skatt på 153 millioner kroner i tredje kvartal, mot 181 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Administrerende direktør Trond Lars Nydal mener dedikerte rådgivere, sterk soliditet og stabil langsiktig finansiering gjør banken godt rustet fremover.
Administrerende direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre. | Foto: Sparebanken Møre
Administrerende direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre. | Foto: Sparebanken Møre

Egenkapitalavkastningen til banken ble 9,4 prosent, og konsernet har nå en forvaltningskapital på 80,4 milliarder kroner. Netto renteinntekter ble 12,8 prosent lavere enn tilsvarende kvartal i fjor, noe banken forklarer med det lave rentenivået.

– Kvartalsresultatet vårt er preget av god drift

Banken hadde et resultat før tap på 234 millioner kroner for tredje kvartal i år, mot 253 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Resultatet etter skatt for tredje kvartal i år ble på 153 millioner kroner, mot 181 millioner kroner for tilsvarende periode i 2019.

– Kvartalsresultatet vårt er preget av god drift, til tross for markedsuro som følge av koronapandemien og oljeprisfallet, uttaler administrerende direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre i en melding fra banken.

– Kombinert med sterk soliditet, stabil langsiktig finansiering og dedikerte rådgivere som jobber aktivt i hele markedsområdet vårt, er vi godt rustet til å være en sterk og engasjert støttespiller for personer, bedrifter og lokalsamfunn også fremover, legger Nydal til.

Resultatet før tap for banken så langt i år er på 654 millioner kroner, mot 715 millioner kroner for tilsvarende periode i 2019.

Mens resultatet etter skatt hittil i år er på 420 millioner kroner, så var det på samme tid i fjor 524 millioner kroner.

– Banken driver effektivt

Banken har redusert kostnadene med 12 millioner kroner i tredje kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Nå utgjør kostnadene 149 millioner kroner.

– Banken driver effektivt og har over tid jobbet systematisk med tiltak som øker både effektivitet og lønnsomhet. Vi har erfart at en langsiktig og stø kurs gir resultater, uttaler Nydal i meldingen.

– Kundene velger lokalt

Ifølge Nydal opplever banken fortsatt god tilgang til nye kunder, selv om «veksttakten har avtatt noe».

– Vår opplevelse er at stadig flere kunder er opptatt av å velge lokalt, og at viktigheten av et fast kontaktpunkt og en trygg relasjon til banken har forsterket seg de siste månedene, uttaler han i meldingen.

I meldingen kommer det frem at misligholdet er lavt, og antall konkurser hittil i 2020 er lavere for både fylket og banken enn ved samme tidspunkt i fjor.

Kvartalet er belastet med 36 millioner kroner i tap på utlån og garantier. Det utgjør 0,18 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på årsbasis.

Tap innen næringslivssegmentet er økt med 45 millioner kroner i kvartalet, mens det er en reduksjon på 9 millioner kroner i personkundesegmentet.

– Robust og omstillingsdyktig

Ifølge bankene er det få kunder som har behov for avdragsutsettelser.

Banken mener mange av kundene i privatmarkedet har bedre likviditet og god spareevne. Deler av bankens næringslivsportefølje fikk innvilget avdragsutsettelse da Covid-19 rammet, men ifølge banken viser en undersøkelse fra september at det er en «svært lav andel» som har behov for ytterligere avdragsfrihet.

– Dette er positive signal på at kundeporteføljen vår er både robust og omstillingsdyktig, uttaler Nydal i meldingen fra banken.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også