FinansWatch

Finansdepartementet signaliserer permanent utlånsregulering

Mye tyder på at boliglånsforskriften med små endringer kan bli gjort permanent, mener Finans Norge.

Foto: Jörgen Skjelsbæk

På boligkonferansen som Eiendom Norge og Finans Norge holdt tirsdag, ga også statssekretær Geir Olsen uttrykk for synspunkter som peker i den retning.

På boligkonferansen holdt også Morten Baltzersen, direktør for Finanstilsynet, et innlegg. Baltzersen pekte her på at Finanstilsynets forslag til ny utlånsregulering ikke er ment som en «boligkjøpsforskrift», men at den kun er rettet mot utlån.

– Det er et inngripende tiltak, det erkjenner vi, og det er et godt argument mot denne type regulering. Samtidig kan reguleringen bidra til å dempe kredittveksten, og dermed bidra til finansiell stabilitet, sa Baltzersen, ifølge Finans Norge.

Finansdepartementet har sendt Finanstilsynets forslag til ny utlånsregulering på høring, med frist til 10. november.

Relaterte