Sparebanken Vest: Avdragsfrie lån til personkunder har falt med 12 milliarder

Andelen avdragsfrie lån til personmarkedet har falt fra 14 til 2 milliarder kroner, og to-tredjedeler av kundene som har søkt om avdragsfrihet som følge av permittering er nå tilbake i jobb. – Det viser at det er en betydelig bedre situasjon på personmarkedet, sier Jan Erik Kjerpeseth til FinansWatch.
Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest er godt fornøyd med tallene til tross for at de fortsatt er inne i krevende tider. | Foto: Johannes Dobson/Sparebanken Vest
Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest er godt fornøyd med tallene til tross for at de fortsatt er inne i krevende tider. | Foto: Johannes Dobson/Sparebanken Vest

– Vi leverer en god EK-avkastning til tross for krevende tider og en solid kapitaldekning på 18,1 prosent. Det er veldig bra tall i lys av den situasjonen verden er i. Vi har også moderate tap med 143 millioner kroner i kvartalet, i all hovedsak offshorerelatert. Vi har en moderat eksponering mot offshore med 0,8 prosent av bankens totale utlån.

Slik oppsummerer konsernsjefen i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, bankens andre kvartal.

Etter skatt satt banken igjen med et overskudd på 497 millioner kroner, hvor 143 millioner kroner i nedskrivninger på tap og garantier i hovedsak skyldes nedgangen fra 660 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto driftsinntekter er fortsatt stabilt, og ligger som i fjor på rundt 1,1 milliarder kroner.

– Konseptet Bulder Bank går veldig bra og har 5,6 milliarder i utlån allerede. Brage og Frende forsikring hadde begge et veldig godt resultat i andre kvartal og har en god utvikling. Datterselskapet Eiendomsmegler Vest hadde også et godt kvartal på tross av koronakrisen, og i juli har det i tillegg vært veldig god utvikling i boligmarkedet, sier han til FinansWatch.

Kundene tilbake i jobb og lysere tider

– Andelen avdragsfrie lån til personmarkedet har falt fra 14 til 2 milliarder kroner, og to-tredjedeler av kundene som har søkt om avdragsfrihet som følge av permittering er nå tilbake i jobb. Det viser at det er en betydelig bedre situasjon på personmarkedet, forklarer banksjefen.

Innen bedriftsmarkedet er det ingen vesentlige økninger i betalingsmislighold, og avdragsfrihet er nede på pre-korona nivåer.

– Vi er godt fornøyde selv om vi er inne i krevende tider.

Hva blir fokus på i andre halvår av 2020?

– Vi er opptatt av å ha en fornuftig vekst og det er noe vi har jobbet målrettet med over tid. Godt bankhåndverk med grundig og godt kredittarbeid over flere år gjør at vi stod godt rustet inn i krisen, og også for det som ligger foran oss. Vi jobber også intensivert med kostnadene våre, og skal fortsette å være ledende på dette. I andre kvartal hadde vi en kostnadsprosent på 32, noe som er i det lavere sjiktet mot flere av våre konkurrenter, sier Kjerpeseth.

Sparebanken Vest har i perioden fra 2012 til 2019 hatt en flat kostnadsutvikling, noe de også vil jobbe mot i 2021 til tross for et litt mer utfordrende år på kostnadssiden i år.

– Vi skal jobbe mot flat kostnadsvekst i 2021. Vi har hatt en flat kostnadsutvikling fra 2012 til 2019, og moderat kostnadsvekst i år. Vi har tidligere sagt at kostnadsveksten i år vil være på 2 prosent, men med det økte kostnadsfokuset vi nå har vil vi komme godt under dette.

Sparebanken Vest har i andre halvår planer om å fortsette å jobbe målrettet og tett på engasjementene for å sørge for lave tap i tiden som kommer.

– Vi har etablert en god kredittkultur over de senere årene. Vi er godt posisjonert, har begrenset eksponering mot offshore og skal utnytte den solide kapitalposisjonen vår.

– Banken jobber veldig aktivt med kostnadene og for å ha null i kostnadsvekst. De siste årene har vi hatt økte IT-investeringer og fått større effekter av digitale flater, samtidig som vi har redusert andre investeringer og kostnader på andre områder med 6 prosent. Vi prioriterer dette høyt, og jobbet målrettet med å vri kostnadsstrukturen slik at vi er rigget for å kunne videreutvikle vår ledende digitalposisjon, oppsummerer Kjerpeseth til FinansWatch.

Resultatet til Sparebanken Vest preget av nedskrivninger  

Utenlandske investorer i kø for å låne ut milliarder til Sparebanken Vest

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også