FinansWatch

Regjeringen endrer utvalg som skal gjennomgå skattesystemet

Skatteutvalget får nytt medlem, Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole, og flere oppgaver å løse.  

Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole oppnevnt som nytt medlem av Skatteutvalget. | Foto: NHH

Regjeringen ba i sommer professor Ragnar Torvik lede dette arbeidet med en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.

Skatteutvalget skal vurdere «hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv», sa daværende finansminister Jan Tore Sanner (H).

Nå er Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole oppnevnt som nytt medlem av Skatteutvalget.

Blant tilleggene til mandatet er at Utredningen til ekspertutvalget om klimavennlige investeringer skal inngå i kunnskapsgrunnlaget som Skatteutvalget bygger på i sine vurderinger av klimaskatter.

Regjeringen ber også utvalget om å «vurdere ulike virkemidler som kan sørge for at fellesskapet får en andel av gevinster som skriver seg fra statlige markedsinngrep, f.eks. konsesjoner, lisenser og statlige bidrag bl.a. til grønn omstilling».

Nytt utvalg går gjennom hele skattesystemet

Foreslår å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet 

Venstre advarer mot sendrektig prosess rundt EU-taksonomien 

 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch