FinansWatch

Nytt utvalg går gjennom hele skattesystemet

Norge mot 2025-utvalget anbefalte å sette ned et eget utvalg for en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Regjeringen har nå bedt professor Ragnar Torvik lede dette arbeidet.

LEDER NYTT SKATTEUTVALG: Ragnar Torvik, Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU | Foto: Therese Lee Støver, Creative Commons/NTNU

– Formålet er å vurdere hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

I meldingen refererer han til at Perspektivmeldingen viser et behovet for å legge til rette for vekst i privat sektor og økt sysselsetting.

Skatteutvalget som ledes av Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, skal vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv.

Utvalget skal også se på hvordan Norge bør tilpasse seg endringer i internasjonale regler for beskatning av multinasjonale selskaper, samt hvordan miljø- og ressursbeskatningen kan bidra til å nå klima- og miljømål.

Regjeringen har også bedt Torvik vurdere hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave.

Sammensetning av utvalget:

  • Professor Ragnar Torvik, Trondheim (leder)
  • Professor Claire Winifred Armstrong, Tromsø
  • Partner/advokat Bettina Banoun, Oslo
  • Professor Benn Folkvord, Time
  • Dekan og professor Ola Kvaløy, Stavanger
  • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Oslo
  • Førsteamanuensis Elin I. Sarai, Bergen
  • Professor Peter Birch Sørensen, København
  • Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum
  • Professor emeritus Frederik Zimmer, Oslo

DnB og Nordea EU-ledende på åpne banktjenester 

Vil ha mer fleksibilitet for garanterte pensjonsprodukter

Nytt verktøy gjør taksonomien lettere tilgjengelig 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch