Torsdag kan Norges Bank overraske «alle» med hint om raskere rentehopp

Analytikerne avviser at Norges Bank gjør store endringer i rentebanen til uka. Men Statistisk sentralbyrå tror sentralbanken kommer til å overraske dem alle.
Sentralbanksjef Øystein Olsen kan komme til overraske et nærmest samstemt analytikerkorps når han legger fram Pengepolitisk rapport 3/20 torsdag. | Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix
Sentralbanksjef Øystein Olsen kan komme til overraske et nærmest samstemt analytikerkorps når han legger fram Pengepolitisk rapport 3/20 torsdag. | Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix
NTB/Steinar Schjetne

– I det store og hele venter vi at rentekomiteen gjentar budskapet fra juni om at «styringsrenta mest sannsynlig blir holdt på dagens nivå i en tid framover», og at den nye rentebanen vil være svært lik den fra juni, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Dane Cekov i Nordea Markets i en forhåndsomtale.

– Norges Bank vil mest sannsynlig holde styringsrenta uendret fram til 2022, konkluderer de.

Norges Banks rentekomité setter seg ned onsdag til uka for å drøfte den økonomiske situasjonen og rentesettingen i lys av hva vi har i vente på nær og lengre sikt. Det som synes uomtvistet, er at komiteen raskt vil komme til at styringsrenta fortsatt skal holdes på rekordlave 0 prosent.

Men det knytter seg større spenning til – og betydelig uenighet om – hva Norges Bank vil signalisere om rentesettingen lenger framover i Pengepolitisk rapport 3/20.

Da rentebanen ble oppjustert i juni – fordi den økonomiske aktiviteten hadde tatt seg opp raskere enn ventet – ble det oppfattet som et signal om at styringsrenta skulle opp fra dagens nullnivå i andre halvår i 2022, med to rentehopp til året etter.

Stusset over SSB-analyse

Utviklingen siden den gang har vært omtrent som ventet – riktignok har boligmarkedet utviklet seg litt sterkere enn det som ble lagt til grunn da, men lavere renter ute og en vesentlig sterkere krone trekker renta i motsatt retning – framholder sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

– Det som har skjedd siden juni, tilsier ikke at Norges Bank skal gjøre særlige endringer i rentebanen, sier hun til NTB.

Hun sier hun stusset litt over prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB) for en drøy uke siden og føyer seg inn i rekken av analytikere og eksperter som mener byrået tar feil. SSB venter at den første rentehevingen kommer allerede neste år.

Gitt at det ikke kommer en ny smittebølge, viser prognosene at styringsrenten vil heves gradvis fra midten av 2021, før den ender på 0,75 prosent i slutten av 2023.

– Siden Norges Bank satte renten ned til 0, har vi sett en kraftig boligprisvekst. Dette bidrar sannsynligvis til å framskynde første renteheving, sa SSB-forsker Thomas von Brasch til NTB da.

DNB: Mulig framskynding

Fem av seks økonomer Dagens Næringsliv snakket med samme dag, ristet på hodet over byråets vurderinger og fastholdt sine tidligere analyser.

– De økonomiske utsiktene rettferdiggjør ikke en strengere politikk i 2021. Arbeidsledigheten vil holde seg høy, kapasitetsutnyttelsen er lav, og Fastlands-BNP er fremdeles ikke tilbake til førpandemi-nivå. Den første rentebevegelsen vil ikke skje før 2022, sier sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB Norge til DN.

DNB Markets er enig i konklusjonen og har tittelen «ingen endringer i Norges Banks rentebane» i sin forhåndsomtale av rentemøtet. Seniorøkonom Kyrre Aamdal holder likevel muligheten åpen for en framskynding av den første renteøkning og en flatere rentekurve deretter.

– Norges Bank har signalisert uendret styringsrente fram til sent i 2022. Vi mener ny informasjon har vært i tråd med Norges Banks prognoser fra juni. Økt finansiell risiko utlignes av stigende smittetall, skriver han.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også