200 år med sterke sparebanker i Norge

Debatt: I 2022 er det 200 år siden den første sparebanken ble etablert i Norge. Sparebanksektorens gode resultater for 2021 viser at sparebankmodellen fortsatt står sterkt, og at næringen i stor grad har tatt riktige grep for å forbli relevant i markedet.
Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen. | Foto: Virke
Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen. | Foto: Virke
Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen.

De siste ukene har en rekke enkeltsparebanker offentliggjort sine regnskapstall for 2021 og 4. kvartal i fjor. Mange av sparebankene leverer sterkere resultater enn på lang tid, og for enkelte sparebanker ble 2021 et resultatmessig historisk godt år. Den sterke økonomiske utviklingen er ikke forbeholdt deler av sektoren, men gjelder jevnt over på tvers av landets 93 lokal- og regionbanker.

Hva forklarer de gode resultatene for 2021?

De gode resultatene for sparebanksektoren er ingen selvfølge. Konkurransen i det norske bankmarkedet er tøff, og foregår både nasjonalt, regionalt og lokalt. I tillegg har sparebanksektoren tradisjonelt ikke vært i stand til å operere med de laveste utlånsrentene og høyeste innskuddsbetingelsene.

Like fullt har sparebanksektoren over tid, og også for fjoråret, opplevd god kundevekst og levert gode økonomiske resultater. Forklaringen bak dette er sannsynligvis tre-delt:

  • Høy økonomisk aktivitet i norsk økonomi og den sterke privatøkonomien blant norske husholdninger. Høy sysselsetting og lave konkurstall er positivt både for samfunnet og sparebankene.
  • De norske sparebankene har en sterk posisjon i sine lokale og regionale markeder basert på kombinasjonen av nærhet og sterk digital tilstedeværelse. Sparebankenes valg av forretningsmodell har bidratt til at denne delen av banknæringen de senere år har tatt markedsandeler gjennom sterkere utlånsvekst sammenlignet med resten av bransjen. Samtidig har sparebanksektoren beholdt sin sterke posisjon blant mange av landets små og mellomstore bedrifter.
  • Sparebankene har i stor grad lykkes med å overbevise sine kunder og forretningsforbindelser om merverdien ved å være lojal mot egen lokal- eller regionbank. Mange sparebanker har gjennom sine sjenerøse gaveutdelinger til allmennyttige formål i eget nærmiljø, synliggjort at de har større ambisjoner for sitt virke enn å være en bank ensidig tuftet på avkastningsmål eller algoritmer.

Sparebanksektoren har i stor grad også valgt å beholde et betjent rådgivningstilbud som medvirker til å skape opplevd verdi for pengene, og som gjør at det er mulig å overleve i markedet også for banker som ikke ensidig konkurrerer om å tilby de laveste utlånsrentene.

Færre, men sterkere sparebanker

På 1960tallet var det nærmere 600 sparebanker i Norge. Over tid har en rekke omdannings- og fusjonsinitiativ bidratt til å redusere antall sparebanker til i underkant av 100 i 2022. Reduksjonen i antall enkeltsparebanker har bidratt til å styrke sparebanksektoren som helhet, og er – ved siden av etableringen av alliansene – sannsynligvis den viktigste forklaringen på at de norske sparebankene den dag i dag representerer en stor og viktig del av den norske finansnæringen.

I tillegg kan en stor del av sparebanksektorens suksess tilskrives godt bankhåndverk og den fortjenestefulle innsatsen som de til sammen 8 500 medarbeidere i sparebanksektoren bidrar med.

De gode resultattallene for sparebanksektoren i 2021 er et tydelig og synlig bevis på at sparebankmodellen står sterkt i det norske markedet drøyt 200 år etter at Christiania sparebank ble etablert som landets første sparebank. Dette gjør oss optimistisk på vegne av sektoren i fremtiden – samtidig som vi selvsagt også gleder oss sammen med våre medlemmer over at 2021 ble et solid økonomisk år for mange lokal- og regionbanker.

Iman Winkelman er direktør i Sparebankforeningen.

Debatt: Taushet er ikke alltid gull – Vil bankene fortsette å tie i hjel bærekraftig betaling?

Pandemiens senvirkninger i økonomien

Innlegg: Forslag til ny stiftelseslovgivning representerer ingen forenkling

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

MEST AV DE NORSKE: Henrik Høye, adm. dir i Protector Forsikring topper lønnslisten blant lederne av de norske forsikringsselskapene. | Foto: Protector Forsikring

Dette tjener forsikringstoppene

For abonnenter