Innlegg: Derfor bør ikke alle inkassosaker slås sammen

Forbrukernes rettssikkerhet er avhengig av en velfungerende inkassobransje.
Aleksander Holand Nordahl, leder for Virke inkasso. | Foto: Virke
Aleksander Holand Nordahl, leder for Virke inkasso. | Foto: Virke
Aleksander Holand Nordahl, leder Virke inkasso

I et innlegg i FinansWatch 19. oktober støtter Ellen Bennin Brataas i Jussbuss forslaget til ny inkassolov og utvidet sammenslåing av inkassosaker. Hun skriver at «hensynet til skyldneren må gå foran inkassobransjens mangel på gode gjennomføringsmuligheter». Bransjen er enig i at hensynet til skyldneren er helt sentralt, men premisset til Brataas er feil. En sunn og konkurransedyktig inkassobransje er et gode både for den som skylder penger og for virksomheter som selger varer og tjenester på kreditt.

I et forhastet forsøk på å dempe konsekvensene av koronakrisen, bestemte justis- og beredskapsdepartementet seg for å halvere gebyrene for purringer, inkassovarsler og småkravsalærer fra 1. oktober. I dag vet vi at den tsunamien av inkassosaker som politikerne forventet på grunn av koronakrisen ikke materialiserte seg. Resultatet er at bransjen har blitt pålagt en hasteendring i noe som hører hjemme i det pågående lovarbeidet med ny inkassolov.

Dårlig utredet er dessverre også stikkord for arbeidet med ny inkassolov. En del av forslaget til den nye loven innebærer at alle krav fra samme kreditor skal kunne slås sammen. Det høres kanskje fint ut fra utsiden, men regjeringens arbeidsgruppe har lagt frem et forslag som ikke beskriver konsekvensene av forslaget og hvordan det faktisk skal fungere.

Inkassobransjen støtter sammenslåing av saker med opprinnelse i samme avtale eller rettsforhold, eksempelvis månedlige mobil- eller strømregninger. Problemene oppstår når arbeidsgruppen ønsker at alle krav fra samme kreditor skal slås sammen. Dessverre vil forslaget slik det foreligger nå skape problemer, fordi:

  • Forfalte regninger som slås sammen vil føre til at den som skylder penger vil motta en ny, oppdatert betalingsoppfordring hver gang det tilkommer et nytt krav. Dette vil dessverre føre til at det tar mye lenger tid før næringslivet får betalt for sine varer og tjenester.
  • Forslaget oppfordrer til videre mislighold, fordi inkassosaken dyttes videre ned med nye frister uten konsekvens. En sak vil gi så mange frister at utenrettslig inkassopågang risikerer å stanse opp, uten en sluttføring av inkassoprosessen.
  • Krav som stammer fra ulike separate avtaleforhold er ofte basert på ulike vilkår (og fakturert til forskjellig tid, fra forskjellige avdelinger). Ulike avtalevilkår gjør at forbrukers innsigelser til kreditor blir umulig å følge opp, og skaper kaos i prosessen fordi saken er slått sammen med andre.
  • Forslaget fører til ineffektiv inkasso, noe som strider mot formålet med lovendringen.

Regjeringen har samtidig gjennomført store kutt i selskapenes inntekter. I tillegg foreslås skjerpede innholdskrav – som bransjen støtter – men medfører økt manuell saksbehandling. I sum er lovforslaget svakt utredet, og det vil gi uante konsekvenser for en bransje som er viktig for å sikre effektiv innkreving for de som selger varer og tjenester på kreditt på den ene siden og ivareta rettssikkerheten for de som skylder penger på den andre.

Vi ønsker at Jussbuss og andre setter seg inn i hva de faktiske konsekvensene av forslaget er, slik at saken kan diskuteres på rette premisser. Virke støtter sammenslåing, men på en måte som er til fordel for forbruker, sikrer at næringslivet får oppgjør og skaper en effektiv inkassoprosess.

Innlegg: Ny inkassolov vil gi nødvendige konsekvenser

Innlegg: Mer relevant når kundene trenger det

Debatt: BankID er ikke farlig, men å dele passordet til den er det  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også