FinansWatch

Innlegg: Ny inkassolov vil gi nødvendige konsekvenser

Aleksander Holand Nordahl, leder for Virke Inkasso, skriver i Finanswatch 8. september at ny inkassolov vil gi uante konsekvenser. Han hevder sammenslåing av krav fra ulike avtaler kommer til å skape kaos. Jussbuss har en annen oppfatning. For skyldnernes del vil sammenslåing av krav tvert imot gjøre kravene mer oversiktlige. Hensynet til skyldneren må gå foran inkassobransjens mangel på gode gjennomføringsmuligheter.

Ellen Bennin Brataas i Jussbuss mener forslaget til ny inkassolov vil gjøre det lettere å få kontroll for kundene. | Foto: Jussbuss

Mange har opplevd å få seg en ubehagelig overraskelse i form av et inkassokrav. I 2019 var de totale inkassokravene mot nordmenn på 100 milliarder kroner. Det er selvsagt i samfunnets interesse at gjelden tilbakebetales. Inkassonæringen sikrer en effektiv inndrivelse. Problemet er at inkassoselskapene har tjent seg rike på gebyrer og salærer beregnet på manuell behandling. I dag benyttes de samme satsene for automatiserte prosesser, som krever vesentlig færre ressurser.

Inkassoregelverket er imidlertid i endring. Allerede fra 1. oktober ble gebyrene for purringer, inkassovarsler og småkravssalærer halvert. En ny inkassolov er også rett rundt hjørnet.

Dersom flertallet i regjeringens arbeidsgruppe får gjennomslag for forslaget sitt, vil alle krav fra samme fordringshaver kunne slås sammen. Det vil si at for eksempel strøm- og internettregninger fra samme leverandør inndrives som ett krav, og dermed bare med ett sett regninger. 

En plikt til å sammenslå krav vil gjøre det lettere for skyldnere å skaffe seg oversikt over betalingsforpliktelsene sine, og gi færre ekstrakostnader i form av salærer og gebyrer. Dette vil kunne bidra til at flere betaler ned på kravene sine, og minke den totale gjeldsbyrden i samfunnet.

Kaos

Virke Inkasso mener sammenslåing vil skape kaos i inkassobransjen.

Det er ikke uventet at inkassonæringen har et annet syn enn Jussbuss. Plikten til å slå sammen krav fra samme kreditor kan tvinge inkassonæringen til å måtte endre hvordan de praktisk håndterer krav på. Slik må det også være. Mangel på oppdaterte systemer kan ikke gå utover skyldnere som ønsker å oppfylle betalingsforpliktelsene sine. Inkassonæringen må sørge for moderne løsninger som oppfyller lovens krav.

Dagens ordning er alt for lukrativ til at man kan forvente særlig endringsvilje hos inkassonæringen uten et dytt gjennom nettopp lovgivningen. Virke Inkasso har stilt seg bak et annet lovforslag som i praksis vil innebære at dagens sammenslåingsplikt blir betydelig innsnevret. Selv om bransjeorganisasjonen støtter arbeidet med ny inkassolov, betyr det altså ikke nødvendigvis at de vil finne bedre løsninger for skyldnere.

Det er viktig at lovgiver velger en løsning uten hensyn til inkassonæringens vegring for endring, og kostnadene det medfører. Samfunnet trenger regler som legger tilstrekkelig press på bransjen. Det er på høy tid at inkassoselskapene tar sitt samfunnsansvar på alvor, om det så må innebære en ubehagelig omstilling.

Innlegg: Mer relevant når kundene trenger det

Debatt: BankID er ikke farlig, men å dele passordet til den er det 

Innlegg: Bærekraft og investeringer: Motiverte finansansatte mangler kompetanse 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch