FinansWatch

Styremedlem mener Finanstilsynet overdriver kapitalkravene

I et debattinnlegg i DN tar et styremedlem i to norske banker til orde for at de individuelle kapitalkravene til norske banker settes for høyt – og dreper standardbankenes konkurranseevne.

Illustrasjonsbilde. Nestleder i styret for Sparebanken Narvik mener Finanstilsynet er for ivrige i tjenesten når de setter kapitalkravene til norske lokalbanker.

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet sende forslag til lov og forskrift om fastsettelse av individuelle kapitalkrav (Pilar 2) på høring innen 25. oktober i år. Årsaken er at departementet er bekymret for at det er for mye skjønn som legges til grunn i beslutningene.

I et debattinnlegg i DN skriver Gøril Bjerkan, nestleder i styret i Sparebanken Narvik og styremedlem i Nordic Corporate Bank, at det ikke gir mening at Finanstilsynet har sendt ut 38 vedtak om Pilar 2-krav til norske banker etter at Finansdepartementet har bedt tilsynet se på egne metoder for fastsettelse av kravene. Antallet krav som ble sendt ut i 2021 er ifølge Bjerkan tre.

«Rent logisk er det imidlertid slik at hvis dagens praksis er tvilsom ut fra rettssikkerhetshensyn, så repareres ikke dette ved å fatte så mange vedtak som mulig før fristen for å presisere sektorregelverket går ut», skriver Bjerkan i innlegget.

Hun mener tilsynet har en praksis for å sette de skjønnsmessige kravene i den høyeste enden av handlingsrommet, og at dette svekker konkurransekraften til små banker mer enn nødvendig. Dette er i så fall i strid med regjeringens ønsker fra Hurdalsplattformen, skriver Bjerkan.

Følger reglene

Finanstilsynet har svart på kritikken i et eget innlegg signert avdelingsdirektør Ann Viljugrein. I innlegget presiserer Finanstilsynet at bankene har anledning til å gi tilbakemeldinger på tilsynets forslag til Pilar 2-krav før de vedtas endeling.

Finanstilsynet understreker også at de følger publiserte retningslinjer fra den europeiske sentralbanken EBA i sitt arbeid på området.

Til slutt opplyser tilsynet også om at mange revideringer av Pilar 2 ble satt i bero under pandemien og at det derfor er naturlig at det har kommet ekstra mange i år, i tråd med resultatmålet Finanstilsynet har fått av Finansdepartementet.

Endringer og forskrifter fra 1. juli

Finans Norge ber om utsettelse av rundskriv om risikovurdering i bankene

Analytiker: Meningsløst å øke kapitalkravet til bankene nå

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch