Finans Norge ber om større trykk på bekjempelse av hvitvasking

Cybersikkerhet og bekjempelse av hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet må betones i finansmarkedsmeldingen, mener Finans Norge.
– En særlig aktuell problemstilling for finansnæringen er håndtering av veksling av kryptoverdier til norske kroner etter hvitvaskingsloven, mener Finans Norge. | Foto: Colourbox
– En særlig aktuell problemstilling for finansnæringen er håndtering av veksling av kryptoverdier til norske kroner etter hvitvaskingsloven, mener Finans Norge. | Foto: Colourbox

Den årlige stortingsmeldingen finansmarkedsmeldingen gir en oversikt over utviklingen i finansmarkedene, og gjennomgår de sentrale reguleringsområdene og initiativene regjeringen jobber med.

Finans Norge mener cybersikkerhet og bekjempelse av hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet må fremeheves i den kommende meldingen, fordi utfordringene og potensielle kostnader er svært store.

– Et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører er helt avgjørende for å kunne bekjempe dataangrep. Vi mener derfor at gode samarbeidsmekanismer bør være en viktiig del av regjeringens oppfølging av Hurdalserklæringens punkt om å styrke arbeidet med cybersikkerhet. Det bør da også vurderes om de etablerte foraene er gode nok til å møte cyberutfordringene vi står overfor, skriver Finans Norge blant annet i sitt innspill til finansmarkedsmeldingen.

– En særlig aktuell problemstilling for finansnæringen er håndtering av veksling av kryptoverdier til norske kroner etter hvitvaskingsloven. Her mener vi myndighetene må gi konkret veiledning, skriver de.

Finansmarkedsmeldingen blir lagt frem i april.

Høringsforslag fra Finansdepartementet klargjør bankenes tilbud av kontanttjenester

Finans Norge: Næringen får anerkjennelse for det store arbeidet de gjør

Bank vil sparke selskap fra kundelisten  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også