FinansWatch

Finans Norge ber om større trykk på bekjempelse av hvitvasking

Cybersikkerhet og bekjempelse av hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet må betones i finansmarkedsmeldingen, mener Finans Norge.

– En særlig aktuell problemstilling for finansnæringen er håndtering av veksling av kryptoverdier til norske kroner etter hvitvaskingsloven, mener Finans Norge. | Foto: Colourbox

Den årlige stortingsmeldingen finansmarkedsmeldingen gir en oversikt over utviklingen i finansmarkedene, og gjennomgår de sentrale reguleringsområdene og initiativene regjeringen jobber med.

Finans Norge mener cybersikkerhet og bekjempelse av hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet må fremeheves i den kommende meldingen, fordi utfordringene og potensielle kostnader er svært store.

– Et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører er helt avgjørende for å kunne bekjempe dataangrep. Vi mener derfor at gode samarbeidsmekanismer bør være en viktiig del av regjeringens oppfølging av Hurdalserklæringens punkt om å styrke arbeidet med cybersikkerhet. Det bør da også vurderes om de etablerte foraene er gode nok til å møte cyberutfordringene vi står overfor, skriver Finans Norge blant annet i sitt innspill til finansmarkedsmeldingen.

– En særlig aktuell problemstilling for finansnæringen er håndtering av veksling av kryptoverdier til norske kroner etter hvitvaskingsloven. Her mener vi myndighetene må gi konkret veiledning, skriver de.

Finansmarkedsmeldingen blir lagt frem i april.

Høringsforslag fra Finansdepartementet klargjør bankenes tilbud av kontanttjenester

Finans Norge: Næringen får anerkjennelse for det store arbeidet de gjør

Bank vil sparke selskap fra kundelisten  

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch