FinansWatch

Høringsforslag fra Finansdepartementet klargjør bankenes tilbud av kontanttjenester

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet et høringsnotat med utkast til forskrift som klargjør tilbudet av kontanttjenester for bankene.

Høringsforlag fra Finansdepartementet om bankenes tilbud om kontanttjeneste. | Foto: Jiri Havran/Finansdepartementet

Bankene har etter finansforetaksloven plikt til å motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig. I Finansmarkedsmeldingen skrev Finansdepartementet at den enkelte bank ikke er forpliktet til å opprettholde tilbudet på vegne av felleskapet. Noe som har bidratt til usikkerhet om finansforetakslovens krav om kontanttjenester vil bli oppfylt fremover, skriver Finansdepartementet i sitt høringsbrev.

Derfor har Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet et høringsnotat med utkast til forskrift som klargjør at den enkelte bank må sørge for at kundene har mulighet for å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester.

Videre skriver departementet at eventuelle merknader til Finanstilsynets høringsnotat bes sendes inn innen 10. desember 2021.

Finansdepartementet vil sikre samsvar mellom definisjonene i norsk og europeisk regelverk så snart som mulig

Sanner opphever rådet til bankene om å droppe utbytte

Finans Norge og Sparebankforeningen gleder seg til å gi departementet innspill om kapitalstrukturen til sparebankene 

Mer fra FinansWatch

Les også

Trial banner

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger