FinansWatch

Sanner opphever rådet til bankene om å droppe utbytte

Ved starten av pandemien i fjor ba regjeringen bankene om å la være å utbetale utbytte. Nå er den økonomiske usikkerheten redusert nok til at rådet oppheves.

Finansminister Jan Tore Sanner (H). | Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

– De økonomiske utsiktene er vesentlig bedret. Fremover bør bankene derfor kunne disponere overskuddsmidler innenfor de ordinære rammene i lovverket, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

25. mars i fjor ba regjeringen norske banker om å vente med å utbetale utbytte til den økonomiske usikkerheten i forbindelse med koronapandemien hadde lagt seg.

I januar i år ba Sanner bankene om å være forsiktige med å utbetale utbytte fram til 30. september i år. Nå har Finanstilsynet kommet med råd til departementet om at utbytteutbetaling kan gjenopptas.

– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til pandemiens videre forløp og økonomiske virkninger, men Finanstilsynets samlede vurdering er at det ikke er behov for å stille tilsvarende forventninger til bankenes overskuddsdisponering etter 30. september i år, skriver Finansdepartementet.

VALG: SV vil endre både finansskatten og utbyttene

Flere EU-land roser det nye antihvitvaskings-forslaget

Sparebanken Sør får likevel ja til utbytte 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch