Finans Norge og Sparebankforeningen gleder seg til å gi departementet innspill om kapitalstrukturen til sparebankene

Finansdepartementet varslet mandag en utredning av Finanstilsynsloven og Finanstilsynets forvaltning av denne. Finans Norge og Sparebankforeningen jobber med en egen utredning av kapitalstrukturen i sparebankene og egenkapitalbevisenes rolle.
Iman Winkelman, leder for Sparebankforeningen. | Foto: Kilian Munch
Iman Winkelman, leder for Sparebankforeningen. | Foto: Kilian Munch

Mandag kom nyheten om at Finansdepartementet har satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Finanstilsynets virksomhet sammenfaller med hensiktene i Finanstilsynsloven.

For sparebankene i Norge blir dette en viktig utredning.

«Av innledningen til Finansdepartementets henvendelse om utredningen fremgår det at myndighetene har stor forståelse for sparebankenes viktige nærings- og samfunnsrolle. Departementet understreker blant annet at sparebankene utgjør en viktig del av finansnæringen i Norge, både nasjonalt og lokalt. Det blir også påpekt at sparebanksektoren har en særlig viktig rolle som kilde til finansiering for næringslivet i alle deler av landet, og som bidragsyter til allmennyttige formål», skriver Finans Norge og Sparebankforeningen i en felles pressemelding om utredningen.

I brevet fra Finansdepartementet beskriver de også at utvalget skal se på kapitalstrukturen i norske sparebanker, herunder egenkapitalbevisenes rolle. Her ønsker de to organisasjonene å bidra aktivt til utredningen.

«Samtidig har foreningen allerede igangsatt et prosjekt- og utredningsarbeid som gjelder enkelte sider ved egenkapitalbevisets stilling. Vurderingene som fremkommer i forbindelse med dette arbeidet vil være nyttig i forbindelse med den videre vurderingen av hvilke tilbakemeldinger Finans Norge/Sparebankforeningen skal gi på de ulike områdene som Finansdepartementet har bedt om innspill på», heter det i pressemeldingen.

Departementet sier i sin pressemelding at en slik full utredning ikke har vært gjort etter innføringen av dagens regelverk. Men det er også en del av bakteppet at det har vært tilfeller den siste tiden hvor bransjen, tilsynet og departementet ikke har vært helt enige om håndhevingen av regelverket. Ett eksempel er da Finanstilsynet bestemte at eiendomsprosjekter skal klassifiseres som høyrisiko med 150 prosent kapitaldekning.

VALG: FrP vil la bankene gjøre sitt håndverk uten konkurransehemmende regulering

– Økonomene har en essensiell rolle i arbeidet med bærekraft

Utvalg skal vurdere Finanstilsynets virksomhet 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også