Finansdepartementet med avklaringer rundt reglene for IRB-banker

Departementet fremholder at Finanstilsynets rundskriv ikke er en rettskilde å innrette seg etter for bankene.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. | Foto: Finans Norge
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. | Foto: Finans Norge

I juni 2021 kom det et rundskriv fra Finanstilsynet om IRB-modellen store banker kan legge til grunn for sin kapitaldekning.

IRB-modellen handler om at større, kapitalsterke banker kan foreta sine egne risikovurderinger og foreslå alternative kapitaldekningskrav for sin utlånsvirksomhet som avviker fra standardkravene i lovgivningen de fleste bankene må følge. I praksis betyr dette at en håndfull store banker i Norge har lavere kapitalkrav for utlån enn resten av bankene.

Dette har vært kilde til mye debatt i finansbransjen.

Finans Norge påpekte sist sommer at rundskrivet inneholdt føringer som var i strid med EU/EØS-lovgivningen på området og ba Finansdepartementet om å avklare reglene.

Denne uken kom det et brev fra Finansdepartementet som sier at rundskrivet er ment å tydeliggjøre Finanstilsynets praktisering av IRB-reglene, men at alle vedtak som omhandler IRB skal hjemles i gjeldende lov eller forskrift, ettersom rundskrivet i seg selv ikke er en gyldig rettskilde.

– Vår forståelse er at Finansdepartementet nå klargjør at rundskrivet bare skal anses som informasjon om regelverkspraktisering, og ikke er et regelverk i seg selv. En tydeliggjøring av denne forskjellen er sentral i vurderingen av rundskrivets status, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge i en melding.

Skal legge frem klimarisiko-undersøkelse

Danske Bank betaler fremdeles dagbøter knyttet til PEP-oppfølging

Insr' kurshopp på børs: – Nyheten burde ikke overrasket noen 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også