FinansWatch

Finanstilsynet: Mange mangelfulle internasjonale prospekter

EØS-prospekter som markedsføres mot det norske markedet er som oftest mangelfulle. Finanstilsynet ser et sterkt behov for forbedring av kvaliteten.

Arkivbilde. Finanstilsynets kontorer på Bankplassen i Oslo. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

Finanstilsynet har gjort en gjennomgang av EØS-prospekter for omsettelige verdipapirer rettet mot det norske markedet. Slike prospekter skal vurderes av Finanstilsynet før de kan legges ut i markedet.

Etter å ha gjennomgått prospektene som kom i 2021 har Finanstilsynet sett flere behov for bedring av kvaliteten i slike prospekter.

  • Forespørslene er ofte ufullstendige eller preget av mangelfull kjennskap til regelverket eller mangelfulle forberedelser til prosessen.
  • Prospektene fremstår ofte som ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet ved innsending til Finanstilsynet.
  • Det er ofte feil eller mangler i den finansielle informasjonen i prospektene. Dette gjelder spesielt prospekt som inneholder komples eller proforma finansiell informasjon.

Prospektet som ikke er tilfredstillende utført vil ikke kunne godkjennes av Finanstilsynet og skaper merarbeid og forsinkelser. Tilsynet ser derfor at det er et vesentlig behov for en kvalitetsheving på området.

Finans Norge vil ha endringer i lovforslag om forsikringssalg

Rapport: – Begrensede skatteinsentiver for ansattes investering i egen bedrift

Finanstilsynet ønsker seg bedre noteringsprosesser hos Euronext Oslo 

Mer fra FinansWatch

– Norske Fintechs bør satse internasjonalt

Finansforbundet har kartlagt den økonomiske utviklingen blant norske fintech-selskaper. Konklusjonen er at det er tøft å lykkes som norsk fintech, men at det er betydelig vekst i omsetning for aktørene, og at det er mange som virkelig satser.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch