FinansWatch

Finanstilsynet ønsker seg bedre noteringsprosesser hos Euronext Oslo

Euronext Oslo, best kjent som Oslo Børs, blir kritisert i Finanstilsynets siste rapport.

Anne Merethe Bellamy, direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, er ansvarlig for rapporten. | Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix, Finanstilsynet (innfelt)

Torsdag publiserte Finanstilsynet sin rapport om virksomheten til Euronext Oslo, best kjent som Oslo Børs. I rapporten trekkes det frem at avdelingen som behandler opptakssøknader fra virksomheter som vil børsnoteres er underbemannet.

Tilsynet skriver i rapporten at arbeidet er preget av «til dels svært raske prosesser».

Avdelingen som jobber med slike søknader teller fem personer. Disse vurderte 104 søknader om notering mellom årsskiftet og 14. september i fjor.

Finanstilsynet påpeker at en slik arbeidsbyrde gjør det vanskelig å granske søknadene og virksomhetene nøye nok, slik at problemstillinger virksomhetene selv ikke har fremhevet blir oversett.

Finanstilsynet påpeker også at de som jobber i avdelingen i tillegg har andre oppgaver. Blant disse er markedsføring av ulike sektorer på børsen og markedsføring av noteringer av selskapene de samme personene vurderer søknader for.

Når det i tillegg er slik at de aktuelle personene har en bonusordning kan det ikke utelukkes at motivasjonen for å godkjenne søknader blir påvirket.

««Finanstilsynet stilte derfor spørsmål ved om den forventede bonusordningen for direktør for førstehåndsmarkedet langt på vei vil gi samme resultat som et måltall for nye opptak, og om det er behov for ytterligere tiltak for å håndtere denne interessekonflikten», skriver Finanstilsynet i rapporten.

Finanstilsynet advarer mot Nrp Finance

Skatteetaten mener beskatning av krypto er en utfordring

Økokrim kommer til å støtte bankene hvis de tar initiativ til å endre lovverket for bedre AML-arbeid 

Mer fra FinansWatch

– Norske Fintechs bør satse internasjonalt

Finansforbundet har kartlagt den økonomiske utviklingen blant norske fintech-selskaper. Konklusjonen er at det er tøft å lykkes som norsk fintech, men at det er betydelig vekst i omsetning for aktørene, og at det er mange som virkelig satser.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch