FinansWatch

Dansk domstol ga ikke det norske Garantifondet medhold i dansk-norsk konkurssak

Da et dansk forsikringsselskap med norske kunder gikk konkurs ble det uenighet mellom de to landenes garantifond om hvem som skulle få ansvaret for de norske kundene.

Arkivbilde. Østre Landsret. | Foto: Jens Dresling

Det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S gikk konkurs sommeren 2019. De hadde en portefølje med norske kunder og i kjølvannet av konkursen mente danske Garantifonden for skadeforsikringsselskaber at det norske bransjefondet Garantiordningen for skadeforsikring skulle ta ansvaret for de norske kundene.

Dette var Garantiordningen ikke enige i, og de to partene har møttes i dansk rett for en avklaring. 22. desember falt en dom i Østre Landsret (tilsvarende lagmannsretten i Norge) som plasserte ansvaret hos den norske Garantiordningen.

«Østre Landsret fant at den norske yrkesskadeforsikringsordningen ikke er å anse som en ansvarsforsikring», skriver Finans Norge om dommen.

Styret i Garantiordningen for skadeforsikring har besluttet å anke dommen.

Fremtind: – Skadene forårsaket av klimaendringer er større enn det tallene viser

If: – Kommunene har blitt bedre på klimatilpasning

Dømt for forsikringssvindel – avslørt av Google 

Mer fra FinansWatch

Tryg inngår forlik i underslagssak

I en underslagssak har Sandberg revisjon, On time regnskap, regnskapskonsulent Johnsgaard og Gjensidige forsikring inngått forlik med Tryg forsikring før saken kom opp i Oslo tingrett.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch