FinansWatch

Finans Norge er fornøyd med DSOP-samarbeid: – Har hatt samfunnsmessige gevinster på nær 60 milliarder kroner

Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) har gitt ringvirkningene som er mye større enn det Finans Norge så for seg da samarbeidet startet i 2016.

Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. | Foto: Kilian Munch

Ett av Norges største digitaliseringsprosjekter skjer i regi av en rekke offentlige virksomheter og finansnæringen. En fersk analyse fra finansnæringens infrastrukturselskap, Bits, viser samfunnsmessige gevinster på nær 60 milliarder kroner over de neste 10 årene, det skriver Finans Norge i et innlegg på sine hjemmesider.

I 2016 innledet Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen et samarbeid som fikk navnet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Partene i prosjektet samarbeider om å digitalisere og effektivisere prosesser i samfunnet. Resultatene fra samarbeidet har, ifølge Finans Norge, gitt store gevinster.

I starten av prosjektet Samtykkebasert lånesøknad var det estimert en samfunnsmessig gevinst på 6 milliarder kroner. Dette estimatet er nå på 13 milliarder. Tilsvarende for Digital samhandling ved eiendomshandel så er det nå antatt en gevinst i overkant av 18 milliarder. Det er videre anslått at en heldigital bolighandel sparer miljøet for 120 tonn papir over 10 år.

– Da vi startet på denne reisen for fem år siden var det et mål om å oppnå betydelige effektiviseringsgevinster, nå ser vi at ringvirkningene er mye større enn vi kunne se for oss. I det videre løpet er det viktig at regulering ikke står i veien for produktutvikling, slik at vi fortsatt kan holde et høyt tempo i digitaliseringen av Norge, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Ett av prosjektene er effektivisering av etablering av nye selskaper. Ifølge Finans Norge er det en tidkrevende og kompleks prosess som innebærer mye papirarbeid for både etablerer, bank og Brønnøysundregistrene. I prosjektet vurderes forenkling av prosessen ved å koble sammen stiftelse av selskap med etablering av bankkonto og registrering i Brønnøysundregistrene.

ZTL mener norske bankers antihvitvaskingsarbeid er for dårlig: – Det er for mange norske finansinstitusjoner som primært jobber for å unngå forelegg

Passerte 1000 milliarder kroner i aksjefond i november

Nedgang i purregebyr på 45 prosent for Klarna: – Disse resultatene viser at det er behov for en ny standard i bransjen 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch