FinansWatch

Finanstilsynet avdekket gebyrfeil hos Lowell inkasso

Under et tilsyn ble Finanstilsynet oppmerksomme på at det var sent ut feilaktige gebyrer til et antall inkassoskyldnere. Lowell har rettet opp forholdene, men tilsynet påpeker at saken også kan være en påminnelse til andre inkassoselskaper.

Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen. | Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Under et planlagt digitalt tilsyn av Lowell Norges internkontroll ble det avdekket at selskapet har sendt purringer med purregebyr til i overkant av 100 mindreårige.

Mindreårige kan ifølge lovverket ikke ilegges purregebyr eller inkassogebyr dersom de har pådratt seg en uunngåelig gjeld. Normalt kan ikke mindreårige ta opp gjeld i eget navn, men for eksempel krav etter legebesøk kan gjøre at det likevel skjer.

Finanstilsynet fant et par slike saker hos Lowell og en kartlegging i etterkant av tilsynet avdekket resten. I de aktuelle sakene ble det sendt ut purregebyr til de mindreårige, men etter kartleggingen betalte Lowell gebyrene tilbake til skyldnerne i de åpne sakene.

Ifølge regelverken skal man imidlertid ved slike avdekkinger også erstatte omkostninger for utenomrettslik inndrivelse også i avsluttede saker.

«Finanstilsynet påpeker at når foretaket avdekker at skyldnere er avkrevd omkostninger på feilaktig grunnlag, forventes det at inkassator foretar tilbakebetaling, også i saker som er avsluttet», skriver tilsynet i sin oppsummering.

Lowell Norge har tilbakebetalt gebyrene i alle de avdekkede sakene.

Inkassoselskapet Fair mener bransjen tjener for godt

Finanstilsynet mener at den nye finansavtaleloven åpner for en del forskjellsbehandling

Lover at reguleringen av banksektoren ikke skal påføre mindre banker unødig strenge krav 

Mer fra FinansWatch

Skal rekruttere unge talenter til finansbransjen

– Vi ønsker å være den naturlige samarbeidspartneren når selskaper i finanssektoren skal se etter sitt neste talent. Det er attraktivt med et selskap som spesialiserer seg på «talent search» innenfor finanssektoren, ikke bare «den eldre garde», sier fersk leder Fanny Harg i Finanstalenter AS.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch