Lover at reguleringen av banksektoren ikke skal påføre mindre banker unødig strenge krav

Hurdalsplattformen: Den nye regjeringens lover å sikre likeverdige konkurransevilkår mellom små og store banker, og norske og utenlandske banker. Den lover også å legge til rette for et mangfoldig bankmarked.
Ap-leder Jonas Gahr Støre t.v. og leder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum, legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotell. | Foto: Foto: Torstein Bøe / NTB
Ap-leder Jonas Gahr Støre t.v. og leder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum, legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotell. | Foto: Foto: Torstein Bøe / NTB

Dette kommer frem i Hurdalsplattformen som Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la frem onsdag.

Her lover de blant annet å sikre et «sterkt finanstilsyn med myndighet og kapasitet til å overvåke hele finanssektoren»:

«Gjennom kapitalkrav og ulike sikringsordninger vil vi sikre innskyterne og bidra til finansiell stabilitet», heter det i plattformen.

De trekker også frem lokalbankene, og viser til at disse bankenes kjennskap til lokalt næringsliv «øker tilliten mellom prosjekteier og långiver og bidrar til effektiv allokering av kapital og næringsutvikling i Distrikts-Norge», og lover å sikre likeverdige konkurransevilkår:

«Vi vil legge vekt på at reguleringen av norsk banksektor ikke skal påføre mindre banker unødig strenge regulatoriske krav. Det er viktig å sikre likeverdige konkurransevilkår mellom små og store banker og mellom norske og utenlandske banker».

De konkrete løftene for finansmarkedet er:

• Legge til rette for effektive finansmarkeder og finansiell stabilitet i norsk økonomi.

• Sikre en robust finanssektor og integrere stresstesting av klimarisiko som et verktøy i arbeidet med finansiell stabilitet i norske finansinstitusjoner.

• Ha en provenynøytral omlegging av finansskatten og fjerne forhøyet arbeidsgiveravgift.

• Legge til rette for et mangfoldig bankmarked med kjennskap til lokalt næringsliv, blant annet gjennom å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen og utvide rabatten for små og mellomstore bedrifter (SMB-rabatten).

• Jobbe for å gjøre banktjenester enkle og rimelige for vanlige folk, blant annet gjennom å gjøre det enklere å bytte bank og sørge for mer gjennomsiktighet av bankenes boliglånsrenter og øvrig prising av tjenester.

 • Opprettholde den norske innskuddsgarantien på minimum to millioner kroner • Jobbe for at gjeldsregisteret inneholder alle typer gjeld, både med og uten sikkerhet.

 • Videreføre regulatorisk sandkasse for finansnæringen som bidrar til raskere behandling av nye, innovative løsninger for finansielle tjenester

Finansforbundet mener at statsbudsjettet bidrar til ytterligere nedbemanninger i finansbransjen

Sparebankforeningen krever at den nye regjeringen tydeliggjør sparebankenes rolle 

Dette er Finansforbundets krav til regjeringsplattformen  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

MEST AV DE NORSKE: Henrik Høye, adm. dir i Protector Forsikring topper lønnslisten blant lederne av de norske forsikringsselskapene. | Foto: Protector Forsikring

Dette tjener forsikringstoppene

For abonnenter