FinansWatch

Lover at reguleringen av banksektoren ikke skal påføre mindre banker unødig strenge krav

Hurdalsplattformen: Den nye regjeringens lover å sikre likeverdige konkurransevilkår mellom små og store banker, og norske og utenlandske banker. Den lover også å legge til rette for et mangfoldig bankmarked.

Ap-leder Jonas Gahr Støre t.v. og leder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum, legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotell. | Foto: Foto: Torstein Bøe / NTB

Dette kommer frem i Hurdalsplattformen som Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la frem onsdag.

Her lover de blant annet å sikre et «sterkt finanstilsyn med myndighet og kapasitet til å overvåke hele finanssektoren»:

«Gjennom kapitalkrav og ulike sikringsordninger vil vi sikre innskyterne og bidra til finansiell stabilitet», heter det i plattformen.

De trekker også frem lokalbankene, og viser til at disse bankenes kjennskap til lokalt næringsliv «øker tilliten mellom prosjekteier og långiver og bidrar til effektiv allokering av kapital og næringsutvikling i Distrikts-Norge», og lover å sikre likeverdige konkurransevilkår:

«Vi vil legge vekt på at reguleringen av norsk banksektor ikke skal påføre mindre banker unødig strenge regulatoriske krav. Det er viktig å sikre likeverdige konkurransevilkår mellom små og store banker og mellom norske og utenlandske banker».

De konkrete løftene for finansmarkedet er:

• Legge til rette for effektive finansmarkeder og finansiell stabilitet i norsk økonomi.

• Sikre en robust finanssektor og integrere stresstesting av klimarisiko som et verktøy i arbeidet med finansiell stabilitet i norske finansinstitusjoner.

• Ha en provenynøytral omlegging av finansskatten og fjerne forhøyet arbeidsgiveravgift.

• Legge til rette for et mangfoldig bankmarked med kjennskap til lokalt næringsliv, blant annet gjennom å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen og utvide rabatten for små og mellomstore bedrifter (SMB-rabatten).

• Jobbe for å gjøre banktjenester enkle og rimelige for vanlige folk, blant annet gjennom å gjøre det enklere å bytte bank og sørge for mer gjennomsiktighet av bankenes boliglånsrenter og øvrig prising av tjenester.

 • Opprettholde den norske innskuddsgarantien på minimum to millioner kroner • Jobbe for at gjeldsregisteret inneholder alle typer gjeld, både med og uten sikkerhet.

 • Videreføre regulatorisk sandkasse for finansnæringen som bidrar til raskere behandling av nye, innovative løsninger for finansielle tjenester

Finansforbundet mener at statsbudsjettet bidrar til ytterligere nedbemanninger i finansbransjen

Sparebankforeningen krever at den nye regjeringen tydeliggjør sparebankenes rolle 

Dette er Finansforbundets krav til regjeringsplattformen  

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch