FinansWatch

Finansdepartementet leverer forslag til endring i Solvens II-direktivet

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet kommet frem til at det er ønskelig å utvide virkeområdet til finansforetaksforskriften kapittel 21a til å omfatte forsikringsforetak.

Høringsforslag fra Finansdepartementet om Solves II-direktivet. | Foto: Lise Åserud / NTB

Finansdepartementet har levert en høring om endringer i finansforetaksforskriften om lovvalg ved reorganisering og avvikling av forsikringsforetak, skriver departementet i en pressemelding.

Finanstilsynet fikk i oppdrag å utarbeide utkast til gjennomføring av EØS-regler som svarer til Solvens II-direktivet, nærmere bestemt artiklene 285-292. Artiklene inneholder bestemmelser knyttet til lovvalg ved reorganisering og avvikling av forsikringsforetak.

Slik som reglen er i dag, står det at lovvalg for reorganiserings- og avviklingstiltak, er lovgivningen i forsikringsforetakets hjemstat som skal legges til grunn for reorganiseringen eller avviklingen. Det finnes diverse unntak fra disse reglene.

Finanstilsynet mener nå at ved å utvide finansforetaksforskriften kapittel 21a til å omfatte forsikringsforetak, blir reglene om reorganisering og avvikling av kredittinstitusjoner og forsikringsforetak samlet på samme sted. Og ønsker at Solvens II-direktivet artikkel 267 utvides til å omfatte forsikringsforetak.

Høringsinstansens merknader bes sendes inn innen 10. desember 2021.

Finansdepartementet utreder EØS-regler om bærekraftsrapportering

Regjeringen foreslår ny skatteordning for ansatteopsjoner

Forenklingsutvalget er satt 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch