Finansdepartementet utreder EØS-regler om bærekraftsrapportering

Finansdepartementet har bedt Verdipapirlovutvalget om å utrede gjennomføring av ventede EØS-regler om bærekraftsrapportering.
Foto: Lise Åserud / NTB
Foto: Lise Åserud / NTB

Europakommisjonen la 21. april i år frem forslag til nye direktivregler om foretaks bærekraftsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Direktivforslaget endrer EUs regnskapsdirektiv, rapporteringsdirektiv, revisjonsdirektiv og revisjonsforordning. De nye kravene er foreslått å gjelde fra og med regnskapsåret 2023, med rapportering i 2024. Direktivforslaget vurderes som EØS-relevant, det skriver Finansdepartementet i en melding på regjeringens hjemmesider.

I et brev til Verdipapirlovutvalget skriver Finansdepartementet at utvalget skal vurdere hvordan det kan legges til rette for at det blir så enkelt så mulig for foretakene å rapportere, samtidig som hensynet til brukerne av rapporteringen og formålet om å legge til rette for omstilling ivaretas.

– Forslaget til nytt direktiv utvider plikten til å rapportere bærekraftsinformasjon til å gjelde alle store foretak og alle noterte foretak, med unntak av såkalte mikroforetak. Noterte små og mellomstore foretak skal etter forslaget først omfattes av rapporteringskravene tre år etter at CSRD har trådt i kraft i EU. Andre små og mellomstore foretak kan rapportere på frivillig basis, skriver Finansdepartementet i brevet til Verdipapirlovutvalget.

Etter direktivforslaget skal EU-statene gjennomføre direktivet innen 1. desember 2022. Verdipapirlovutvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 20. mai 2022, eller senere dersom det er nødvendig av hensyn til behandlingen av Kommisjonens forslag i Europaparlamentet og Rådet.

Finansdepartementet vil oppnevne nye utvalgsmedlemmer som skal være del av utvalget under arbeidet. Departementet har invitert Finans Norge, Regnskap Norge og CICERO Senter for klimaforskning til å fremme forslag til nye medlemmer.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også