Likviditetsreserven falt i andre kvartal for bankene

Likviditetsreserven for bankene samlet var 159 prosent ved utgangen av andre kvartal 2021. Noe ned fra første kvartal, men fortsatt på et høyt nivå, skriver Finanstilsynet i sin soliditetsrapport.
Finanstilsynet er fornøyde med funnene i sin soliditetsrapport. | Foto: finanstilsynet
Finanstilsynet er fornøyde med funnene i sin soliditetsrapport. | Foto: finanstilsynet

Ved utgangen av andre kvartal 2021 oppfylte alle bankene og kredittforetakene minstekravene til likviditetsreserven (LCR), både på totalnivå, i norske kroner og i andre signifikante valutaer, skriver Finanstilsynet. Det er etter at LCR falt fra det rekordhøye nivået i første kvartal. Mellomstore og mindre banker øker sin totale LCR i andre kvartal.

«Bankenes samlede rene kjernekapitaldekning, beregnet som vektet gjennomsnitt, var 18,6 prosent ved utgangen av andre kvartal 2021. Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av første kvartal 2021, men 1 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av samme kvartal året før. Utviklingen i ren kjernekapitaldekning i løpet av et regnskapsår påvirkes av at et flertall av bankene ikke inkluderer delårsresultatet i kapitalrapporteringen.», skriver Finanstilsynet i sin soliditetsrapport.

Forsikring

For forsikringsselskapene gikk også solvenskapitaldekningen for livsforsikringsforetakene ned i andre kvartal. Ned fire prosentpoeng fra 31. mars 2021, og ned ni prosentpoeng fra 31. desember 2020.

«Reduksjonen i solvenskapitaldekningen har sammenheng med at samlet solvenskapitalkrav har hatt en høyere prosentvis økning enn solvenskapitalen (egenkapitalen)», står det i rapporten.

Minstekapitaldekningen for livsforsikringsforetakene samlet var 510 prosent per 30. juni 2021, en nedgang på 12 prosentpoeng fra 31. mars 2021 og på 28 prosentpoeng fra 31. desember 2020.

For skadeforsirking økte solvenskapitaldekningen fra 216 prosent per 31. mars 2021, til 225 prosent per 30. juni 2021. Minstekapitaldekningen var 575 prosent, en oppgang fra 557 prosent per 31. mars 2021.

Penjonskasser

Alle de 81 penjsonskassene med i Finanstilsynets rapport oppfylte det forenklede solvenskapitalkravet per 30. juni 2021.

«Solvenskapitaldekningen for pensjonskassene samlet var 178 prosent, ned fra 183 prosent per 31. desember 2020. Uten oversgangsregelen for forsikringstekniske avsetninger var solvenskapitaldekningen 172 prosent per 30. juni 2021 og på samme nivå som ved utgangen av 2020.»

Den samlede solvenskapitaldekningen for pensjonskassene var 178 prosent per 30. juni 2021, ned fra 183 prosent per 31. desember 2020.

Solvenskapitalkravet for pensjonskassene samlet var 89 mrd. kroner per 30. juni 2021, opp fra 75 mrd. kroner per 31. desember 2020.

Styringsrenten påvirker ikke motsyklisk kapitalbuffer

Høringsforslag fra Finansdepartementet klargjør bankenes tilbud av kontanttjenester

Finans Norge fornøyde med MREL-avklaring 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også