FinansWatch

Finans Norge fornøyde med MREL-avklaring

Finanstilsynet har sluttet seg til Finansdepartementets forslag om innføring av et tak for etterstilt gjeld hos bankene.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. | Foto: CF-Wesenberg

Finanstilsynet har sluttet seg til Finansdepartementets forklaring av MREL-reglene for etterstilt gjeld og ansvarlig kapital. Det betyr at det umiddelbart innføres et tak på etterstilt gjeld for norske banker.

– Det er svært gledelig at myndighetene har konkludert på denne vanskelige problemstillingen og kommunisert tydelig hvordan bankene nå må forholde seg til dette. Det er en viktig avklaring som vil gi norske banker nødvendig forutsigbarhet ved tilpasning til krisehåndteringsregelverket og plan for oppfyllelse av MREL, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge i en pressemelding.

Finans Norge gjorde selv Finansdepartementet oppmerksomme på at det reviderte krisehåndteringsdirektivet (BRRD2) ikke gir anledning til å fastsette krav til etterstilt gjeld som går ut over takbestemmelsene i BRRD2-direktivet.

Husbanken får «distriktsdispensasjon» for egenkapitalkrav

– Uavklarte spørsmål om rapportering av bærekraft 

Direktør i Boligprodusentene: – Det er trist at bankene ikke forstår hva det dreier seg om 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch