FinansWatch

SV mener finanssektoren må bli 100 prosent grønn

Hele finans- og pengepolitikken må vris i grønn retning i løpet av få år for at vi skal nå klimamålene. – Vi prøver ikke å være visjonære, men har bare nøkternt og konkret sett på hva som kreves, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. | Foto: Vidar Ruud / NTB

Hvordan skal Norge nå klimamålet om å kutte minst 50 prosent fra 1990-nivået innen 2030? SV mener det er nødvendig med en radikal omlegging, og det haster.

I planen «Et rettferdig grønt skifte», som ble lagt fram tirsdag, skisserer partiet veien videre den neste tiårsperioden. Noen hovedpunkter:

* Et 100 prosent grønt finans- og pengevesen.

* Alle offentlige innkjøp og virkemidler skal bidra til grønn omstilling.

* Nullutslipp i all person- og varetransport. Fly erstattes av tog, gods flyttes fra vei til sjø eller jernbane.

* Norge skal være fullt ut elektrifisert eller utslippsfritt innen 2040, all fossil energi skal være fjernet.

* Nye industrisatsinger: flytende havvind, grønn skipsfart, hydrogenmarked, karbonfangst- og lagring, batteriproduksjon og bio-industri.

– En nøktern plan

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener endringene ikke bare er ønskelige, men mulige og realistiske å gjennomføre.

– Vi prøver ikke å være visjonære, men har bare nøkternt og konkret sett på hva som kreves, sier han til NTB.

Den grønne omstillingsplanen er en oppsummering av ulike typer tiltak som hittil er diskutert hver for seg, samt en oversikt over hva som skal til for å nå klimamål, forklarer han.

Grønn finanssektor

Et sentralt punkt er å rigge penge- og finansvesenet i retning grønn omstilling. I dag er sektoren nøytral og ikke-politisk, men det forsterker status quo og er miljøødeleggende, påpeker SV.

I en omlegging i to faser skal hele den økonomiske infrastrukturen legges om:

I første omgang forhindre at systemene undergraver grønn omstilling, og i neste sørge for at de aktivt bidrar til det grønne skiftet.

Det innebærer at sentralbankens hovedformål skal være å jobbe for grønn omstilling, at bankenes utlån i større grad skal gå til klimavennlige formål og at det opprettes en grønn statlig forretningsbank som skal være en motor i å finansiere omstilling.

Fra Gul bok til Grønn bok

Offentlig sektor skal også bidra. Ingen penger over statsbudsjettet skal gå til prosjekter som undergraver grønn omstilling, ifølge planen. Statsbudsjettet, som går under betegnelsen Gul bok, skal bli grønn.

Fylkesnes svarer ikke konkret på når disse omstillingene bør være på plass, men mener vi må i gang «så snart som mulig».

– En slik omlegging kan ikke skje brått over natten, men må følge en plan for å sikre velferden og sysselsettingen på veien, heter det i planen.

Tror finanssektoren er klar

Verdens sentralbaner har allerede tatt til orde for at pengesystemet skal bli grønt, påpeker Fylkesnes. Han tror finanssektoren som helhet er beredt på en større omlegging.

– Jeg tipper de ser at det komme. Noen vil sikkert grave seg ned i skyttergravene og kun være opptatt av seg og sitt, men de som er fremoverlent, de ser at hvis vi skal klare skiftet, så må de store pengene være med, sier han.

– Bedre for folk flest

Et viktig poeng for SV er at omleggingen ikke skal gå utover livskvaliteten til vanlige folk.

Fylkesnes mener nye klimarettede næringer vil gi en sterk og bærekraftig økonomi som vil gjøre at folk flest vil komme bedre ut av det.

– Det er jeg overbevist om. Dette er en tiårsplan som handler om å nå klimamålet, men det er også en del av en mer langsiktig økonomisk bærekraftig samfunn. Det vil være lønnsomt å vokse, men på andre måter enn i dag, sier han.

Mer fra FinansWatch

Sbanken utsatt for dataangrep

Sbanken ble lørdag formiddag utsatt for et dataangrep av samme type som flere norske instanser ble utsatt for denne uka.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch