FinansWatch

Sparebanker får fullmakt til å betale utbytte

Finansdepartementet har gjort en forskriftsendring som gir sparebanker og andre finansforetak som ikke er organisert i aksjeselskapsform, samme fleksibiliteten til å dele ut utbytte som andre finansforetak har.

Foto: Jil Yngland / NTB

Finansdepartementet fastsatte 24. februar endringer i finansforetaksforskriften, slik at også sparebanker kan dele ut overskuddsmidler etter fullmakt fra generalforsamlingen til styret.

Det opplyser Finansdepartementet i en melding torsdag.

Endringen innebærer at generalforsamlingen i finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap etter godkjenning av årsregnskapet, kan gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte frem til neste ordinære generalforsamling, tilsvarende det som gjelder for finansforetak organisert i aksjeselskapsform.

Finansdepartementet uttrykte 20. januar 2021 forventninger om at norske banker som etter en forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefaling finner grunnlag for utdelinger, holder samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 prosent av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020 frem til 30. september i år. 

«Anbefalingene nevnt over har imidlertid gjort det aktuelt å utsette beslutningen om utdeling av utbytte helt eller delvis til et senere tidspunkt enn ordinær generalforsamling. Forskriftsendringen gir sparebanker og andre finansforetak som ikke er organisert i aksjeselskapsform, den samme fleksibilitet ved beslutning om utdeling av utbytte, som andre finansforetak har», skriver Finansdepartementet torsdag.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch