FinansWatch

EBA foreslår regler om informasjonsutveksling

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har sendt forslag til regler om tilsynsmyndighetenes informasjonsutveksling og tilsynskollegier etter det nye kapitaldekningsregelverket for verdipapirforetak på høring.

Foto: Jörgen Skjelsbæk

EBA har nå sendt på høring forslag til utfyllende regler om informasjonsutveksling mellom hjemstats- og vertsstatsmyndigheter og om tilsynskollegier for grupper av verdipapirforetak.

Det antas at reglene blir tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, skriver Finanstilsynet i en melding.

Høringsfristen er 23. april 2021.

I 2019 vedtok EU et nytt regulatorisk rammeverk for verdipapirforetak - forordning 2019/2033 (IFR) og direktiv 2019/2034 (IFD). Regelverket skal gjelde i EU fra 26. juni 2021, og forventes å bli gjennomført i norsk rett når det er innlemmet i EØS-avtalen.

Finanstilsynet ber om at de informeres dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Tilsynet bør være oppmerksom på. Det vil i utgangspunktet ikke gjennomføres ny høring når regelverket skal tas inn i norsk rett.

Den 7. april 2021 vil EBA avholde et offentlig tilgjengelig møte om høringene.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch