FinansWatch

Finanstilsynet svarer Forbrukerrådet: Vi følger med i timen

Finanstilsynet har blitt bedt av Forbrukerrådet å komme på banen for å rydde opp i prisingsmodellene til fondsforvaltere og -distributører. I et innlegg skriver Finanstilsynet at de kontinuerlig følger med, og korrigerer, markedet der det ikke fungerer.

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Det har vært en del oppmerksomhet i norske medier om prisingen av aktivt forvaltede fond den siste tiden. Dagens Næringsliv har satt søkelys på hvordan aktivt forvaltede fond er dyre for kundene, men ikke alltid gir dem merverdi.

Forbrukerrådets fagirektør for Finans, Jorge Jensen, mener Finanstilsynet bør komme på banen og regulere denne prisingen. Samtidig har Sbanken kritisert DNB (ekstern lenke) for at DNBs prismodell mot sine distributører er ufordelaktig for distributørene.

Finanstilsynet har nå tatt bladet fra munnen og beskriver i et innlegg i DN hvordan de følger med på verdipapirfondmarkedet, og understreker at dette markedet er en prioritert oppgave for tilsynet.

«Kunden skal få balansert og klar informasjon om produktenes avkastningsrisiko og alle kostnader og gebyrer, samt hvordan samlede kostnader påvirker avkastningen. Det er derfor positivt med oppmerksomhet om betydningen av kostnadene på fondsområdet», skriver Anne Merethe Bellamy, direktør for marked i Finanstilsynet i innlegget.

Hun trekker blant annet frem at Finanstilsynet har pålagt bransjen å slutte med skapindeksering, en praksis hvor man markedsfører et fond som aktivt forvaltet selv om det i praksis er et indeksfond.

I tillegg har tilsynet ryddet opp i hvilke referanseindekser som bør legges til grunn for kombinasjonsfond og økt transparensen i prisingen av fond mellom forvalter og distributør, såkalt returprovisjon.

«Etter Finanstilsynets påpekninger om at praksisen med returprovisjoner ikke kan opprettholdes, ser vi nå at honorarmodellene endres», skriver Bellamy, som legger til at lavere forvaltnings og ditribusjonskostnader må komme kundene til gode.

Finanstilsynet advarer mot forvaltningsselskapenes praksis: – Dette har de ikke lov til, svarer bransjen. 

Forbrukerrådet ber Finanstilsynet se på salg av fond

Mer fra FinansWatch

– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar

– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch