FinansWatch

Finanstilsynet starter hvitvaskings-kartlegging

Finanstilsynet skal gjennomføre en kartlegging av hvordan forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond etterlever hvitvaskingsloven.

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Finanstilsynet gjennomfører høsten 2020 en kartlegging av hvordan forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond etterlever lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven).

Det opplyser tilsynet i en melding tirsdag.

Kartleggingen gjøres gjennom Altinn, og selve kartleggingen gir statistisk informasjon om sentrale forhold og vil brukes i det løpende tilsynsarbeidet.

Kartleggingen gjelder alle norske forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond med konsesjon, samt forvaltere av alternative investeringsfond som er registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister, opplyses det.

Innsendingsplikten gjelder uavhengig av om foretaket aktivt benytter konsesjonen eller ikke.

Frist for innlevering er 13. november 2020.

Finanstilsynet mener hvitvaskingsforsvaret hos norske finansaktører ikke er tilfredsstillende

Finans Norge: Det har vært et skifte av kompetanse i næringen

Danske Bank selger estisk bedriftsvirksomhet 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch