IMF: – Det finansielle systemet i Norge er robust og godt regulert

Men det internasjonal valutafondet (IMF) peker også på sårbarheter og vil gjøre boliglånsforskriften permanent og styrke tilsynet med mindre banker.
Finansminister Jan Tore Sanner (H). | Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Finansminister Jan Tore Sanner (H). | Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det kommer frem i en pressemelding etter at IMF har foretatt en større gjennomgang av det finansielle systemet i Norge.

– IMF understreker imidlertid at det finnes sårbarheter som krever årvåkenhet, og peker på enkelte områder der regulering og overvåking kan styrkes. IMFs stresstester viser at norske banker er solide og kan bære betydelige tap som kan komme som følge av Covid-19-pandemien, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Sårbarheter knyttet til eiendomsmarkedene

Finansminister Jan Tore Sanner (H) uttaler i meldingen at det finansielle systemet fungerer godt, men har noen utfordringer.

– IMFs analyse av sårbarheter knyttet blant annet til eiendomsmarkedene og de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet sammenfaller i stor grad med våre egne vurderinger, uttaler han.

Må styrke tilsynet mot mindre banker

Ifølge regjeringen trekker IMF frem de økte kapitalkravene til bankene, at boliglånsforskriften er innført og videreutviklet, at det er kommet et nytt regelverk for krisehåndtering og at regjeringen har satt inn tiltak for å dempe de økonomiske effektene av koronautbruddet.

Regjeringen skriver videre at IMF anbefaler at norske myndigheter videreutvikler kommunikasjon og koordinering i arbeidet med finansiell stabilitet, vurderer nye tiltak mot risiko i næringseiendomsmarkedet, gjør boliglånsforskriften permanent og styrker tilsynet med mindre banker og IKT-sikkerhet i betalingssystemet.

– Bankene er motstandsdyktige

Det påpekes at brorparten av arbeidet ble gjort før koronautbruddet, men at sluttrapporten er oppdatert med de viktigste utviklingstrekkene og en utvidet stresstest av bankene.

– Stresstestingen viser at bankene samlet sett er motstandsdyktige både i møte med tap som kan oppstå som følge av koronapandemien, og i et alternativt nedgangsscenario, skriver regjeringen.

Videre står det:

«I tillegg har IMF gjort beregninger av klimarelatert overgangsrisiko som indikerer at en kraftig økning i karbonpriser kan ha en betydelig, men håndterbar, innvirkning på norske bankers utlånstap. Foruten virkningene av pandemien, peker IMF på at usikkerheten er stor, og at de viktigste risikofaktorene i det norske finanssystemet fortsatt er den høye gjelden i husholdningssektoren, høye eiendomspriser og bankenes avhengighet av finansiering i kapitalmarkedene.».

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også