Statens obligasjonsfond står nesten urørt: – Aktiviteten til fondet har vært lav

Kun 8,8 milliarder kroner av Statens obligasjonsfond er investert i obligasjoner hos norske bedrifter. Resten av obligasjonsfondet som er på 50 milliarder kroner til sammen, står på konto hos Norges Bank.
Kjetil Houg er administrerende direktør i Folketrygdfondet. | Foto: PR/Folketrygdfondet
Kjetil Houg er administrerende direktør i Folketrygdfondet. | Foto: PR/Folketrygdfondet

– Aktiviteten til Statens obligasjonsfond har vært lav hittil i 2021 fordi markedet for kredittobligasjoner nå fungerer godt, med god kapitaltilgang fra andre investorer, uttaler Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet, i en pressemelding i forbindelse med fondets andrekvartalsrapport.

Statens obligasjonsfond ble etablert 27. mars 2020 som et tiltak for å lette de store selskapenes tilgang til likviditet. Opprettelsen av Statens obligasjonsfond skal bidra til likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, skriver Folketrygdfondet i sin andrekvartalsrapport.

Folketrygdfondet gjennomførte det første kjøpet i annenhåndsmarkedet samme dag som det ble opprettet.

Statens obligasjonsfond hadde ved utgangen av 2020 investert i 90 lån utstedt av 66 ulike selskaper, og markedsverdien av investert kapital var 8,4 milliarder kroner.

I første kvartal har Statens obligasjonsfond investert i ytterligere syv nye lån og økt beholdningen i ett lån. I andre kvartal har Statens obligasjonsfond ikke foretatt nye kjøp. Til sammen er det i første halvår kjøpt obligasjoner for 446 millioner kroner. Det har også blitt solgt deler av beholdningen i tre lån, mens ett lån har blitt tilbakebetalt ved forfall.

Ved utgangen av andre kvartal var Statens obligasjonsfond investert i 96 lån utstedt av 71 ulike selskaper. Markedsverdien av Statens obligasjonsfond ved utgangen av juni var 50,5 milliarder kroner. Av dette var 8,8 milliarder kroner, som tilsvarer en andel på 17,4 prosent, investert i markedet. De øvrige midlene innenfor den opprinnelige rammen på 50 milliarder kroner står på en ikke-rentebærende konto i Norges Bank i påvente av obligasjonskjøp

I andre kvartal var avkastningen til Statens obligasjonsfond for den delen av kapitalen som er investert i markedet på 0,97 prosent.

For første halvår var porteføljeresultatet for Statens obligasjonsfond på 182 millioner kroner som tilsvarer en avkastning på 2,12 prosent for den delen av kapitalen som er investert i markedet.

Høy avkastning

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 25 milliarder kroner i første halvår 2021. Avkastningen i halvåret var 8,62 prosent. Kapitalen var på 317 milliarder kroner ved utgangen av halvåret.

– Vi har hatt stabil oppgang i aksjemarkedet og økte forventninger til selskapenes lønnsomhet dette halvåret. Det har gitt oss høy avkastning, påpeker Houg i pressemeldingen.

I andrekvartal 2021 hadde Statens pensjonsfond Norge en avkastning på 4,58 prosent.

Inkassoselskapet: Vi har spart mer enn 700 trær

Lillesands Sparebank åpner ny filial i nabobyen

Godt resultatbidrag fra datterforetakene gir KLP et godt andre kvartal 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også