Nordea Liv & Pensjon stiller klimakrav til kapitalforvaltere

Nordea Liv & Pensjon innfører et nytt krav til kapitalforvaltere om at de må forplikte seg til et mål om klimanøytrale investeringer innen 2024.
Katja Bergqvist er konsernsjef i Nordea Liv & Pensjon. | Foto: Nordea
Katja Bergqvist er konsernsjef i Nordea Liv & Pensjon. | Foto: Nordea

Kravet er i tråd med scenarioet om en temperaturøkning på 1,5 grader, og kapitalforvalterne må inngå denne forpliktelsen for å kunne forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjon. Dette offentliggjør Nordea Liv & Pensjon i dag i forbindelse med klimamålene for 2025, som også omfatter et mål om å redusere karbonintensiteten i porteføljene med minst 25 prosent innen utgangen av 2024. 

– Bærekraft er viktig for både oss og kundene våre, og som kapitalforvalter har vi gode muligheter til å påvirke hvordan midlene forvaltes. For at forvaltere skal kunne forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjons kunder, krever vi nå at de må forplikte seg til et mål om klimanøytrale investeringer senest innen 2024. Kravet er i tråd med scenarioet om en temperaturøkning på 1,5-grader, sier Katja Bergqvist, konsernsjef i Nordea Liv & Pensjon i en pressemelding.  

Nordea Liv & Pensjon, som har rundt 62 milliarder euro i midler til forvaltning, var en av grunnleggerne av FN-initiativet Net Zero Asset Owner Alliance i september 2019. Alle medlemmene har forpliktet seg til et mål om å bli klimanøytrale innen 2050 og skal presentere egne delmål for 2025 i år.  

Nordea Liv & Pensjon vil også redusere karbonintensiteten i porteføljene med minst 25 prosent innen utgangen av 2024, sammenlignet med starten av 2020. Dette målet kommer i tillegg til arbeidet som allerede er lagt ned, og som har redusert karbonintensiteten med omtrent 20 prosent de siste årene.  

– De neste ti årene er avgjørende. Langsiktige mål om klimanøytralitet må inneholde konkrete kortsiktige mål, og vi må være åpne om resultatene. De siste årene har vi jobbet kontinuerlig med å redusere karbonintensiteten i porteføljene våre. Dette arbeidet fortsetter med målet om å redusere karbonintensiteten med minst ytterligere 25 prosent innen utgangen av 2024, sier Bergqvist. 

Tidligere i år offentliggjorde Nordea-konsernet sin ambisjon om å bli en klimanøytral bank innen 2050. For å nå dette målet satt Nordea et delmål om en reduksjon av karbonutslipp fra bankens utlåns- og investeringsporteføljer på 40–50 prosent innen 2030. Nordea vil også redusere egne CO2-utslipp med minst 50 prosent og oppnå netto positivt CO2-bidrag innen 2030. Målene tar utgangspunkt i tall fra 2019. 

Hans Erik Lind: – Pandemien har endret på våre rekrutteringsprosesser 

Nordea Liv er blant de ti mest likestilte selskapene i Norge 

Nordea Liv økte forvaltningskapitalen med 16 prosent 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også