FinansWatch

Nordea Liv & Pensjon stiller klimakrav til kapitalforvaltere

Nordea Liv & Pensjon innfører et nytt krav til kapitalforvaltere om at de må forplikte seg til et mål om klimanøytrale investeringer innen 2024.

Katja Bergqvist er konsernsjef i Nordea Liv & Pensjon. | Foto: Nordea

Kravet er i tråd med scenarioet om en temperaturøkning på 1,5 grader, og kapitalforvalterne må inngå denne forpliktelsen for å kunne forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjon. Dette offentliggjør Nordea Liv & Pensjon i dag i forbindelse med klimamålene for 2025, som også omfatter et mål om å redusere karbonintensiteten i porteføljene med minst 25 prosent innen utgangen av 2024. 

– Bærekraft er viktig for både oss og kundene våre, og som kapitalforvalter har vi gode muligheter til å påvirke hvordan midlene forvaltes. For at forvaltere skal kunne forvalte kapital på vegne av Nordea Liv & Pensjons kunder, krever vi nå at de må forplikte seg til et mål om klimanøytrale investeringer senest innen 2024. Kravet er i tråd med scenarioet om en temperaturøkning på 1,5-grader, sier Katja Bergqvist, konsernsjef i Nordea Liv & Pensjon i en pressemelding.  

Nordea Liv & Pensjon, som har rundt 62 milliarder euro i midler til forvaltning, var en av grunnleggerne av FN-initiativet Net Zero Asset Owner Alliance i september 2019. Alle medlemmene har forpliktet seg til et mål om å bli klimanøytrale innen 2050 og skal presentere egne delmål for 2025 i år.  

Nordea Liv & Pensjon vil også redusere karbonintensiteten i porteføljene med minst 25 prosent innen utgangen av 2024, sammenlignet med starten av 2020. Dette målet kommer i tillegg til arbeidet som allerede er lagt ned, og som har redusert karbonintensiteten med omtrent 20 prosent de siste årene.  

– De neste ti årene er avgjørende. Langsiktige mål om klimanøytralitet må inneholde konkrete kortsiktige mål, og vi må være åpne om resultatene. De siste årene har vi jobbet kontinuerlig med å redusere karbonintensiteten i porteføljene våre. Dette arbeidet fortsetter med målet om å redusere karbonintensiteten med minst ytterligere 25 prosent innen utgangen av 2024, sier Bergqvist. 

Tidligere i år offentliggjorde Nordea-konsernet sin ambisjon om å bli en klimanøytral bank innen 2050. For å nå dette målet satt Nordea et delmål om en reduksjon av karbonutslipp fra bankens utlåns- og investeringsporteføljer på 40–50 prosent innen 2030. Nordea vil også redusere egne CO2-utslipp med minst 50 prosent og oppnå netto positivt CO2-bidrag innen 2030. Målene tar utgangspunkt i tall fra 2019. 

Hans Erik Lind: – Pandemien har endret på våre rekrutteringsprosesser 

Nordea Liv er blant de ti mest likestilte selskapene i Norge 

Nordea Liv økte forvaltningskapitalen med 16 prosent 

Mer fra FinansWatch

– Norske Fintechs bør satse internasjonalt

Finansforbundet har kartlagt den økonomiske utviklingen blant norske fintech-selskaper. Konklusjonen er at det er tøft å lykkes som norsk fintech, men at det er betydelig vekst i omsetning for aktørene, og at det er mange som virkelig satser.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch