Næringsministeren vil etablere investeringsfond i nord

Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen om nordområdene å etablere et investeringsfond forvaltet fra Nord-Norge. Nybø ber forvaltningsmiljøene forberede seg.
Foto: Foto: Heiko Junge / NTB
Foto: Foto: Heiko Junge / NTB

– Lokalt eierskap og forvaltermiljøer som kjenner forholdene i nord er viktig for videre vekst. I nordområdemeldingen varsler vi derfor at vi vil etablere et investeringsfond med statlig og privat kapital som skal forvaltes fra Nord-Norge, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Omstilling og vekst fordrer tilgang til kapital. Kapitaltilgangsutvalget påpeker at kapitalmarkedet i Norge i hovedsak fungerer godt og at virkemiddelapparatet supplerer med ulike ordninger der det er behov.

Forsøket i 2017 på å etablere et såkornfond i Nord-Norge strandet på grunn av manglende interesse fra private investorer. Tilbakemeldingene regjeringen har fått i forbindelse med meldingsarbeidet tyder på at forholdene ligger bedre til rette for å opprette et fond i Nord-Norge nå, opplyses det.

Regjeringen vil derfor lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler.

Etableringen vil bygge på erfaringene fra såkornfondene og se hen til kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger for slike fond. Regjeringen vil komme tilbake med nærmere innretning for fondet i mai 2021.

Ber forvalterne forberede seg

Mandatet blir antakeligvis utlyst i andre halvdel av 2021. Både forvaltningsmiljøer og investorer i landsdelen oppfordres til å forberede seg. Det er en forutsetning at private investorer deltar med tilstrekkelig kapital til fondet.

– Vi vil også støtte arbeidet med å etablere Arctic Investment Platform, som er et samarbeidsprosjekt mellom de nordlige regionene i Norge, Sverige og Finland og Den europeiske investeringsbanken. Målet er å etablere et redskap for å samordne investeringer, tiltrekke seg flere og øke effekten av disse i europeisk Arktis, sier næringsministeren.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også